Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове Закона

Най-актуални страници Закона

  • Нова Година в Израел и Йордания - 5НВ - 29.12.2019г.  » ...

  • Нова година в Коста Дел Сол 28.12.2019г.  » ...

  • Истанбул между Европа и Ориента (от Плевен, В.Търново и Габрово) - 3 нощувки  » ...

  • Европроекти и консултански услуги

    АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

    Работодатели/органи по назначаване: търговци по смисъла на Търговския закон: Закона за кооперациите, Закона за занаятите, Закона за подпомагане на селскостопанските производители;  земеделски производители и др.
    Територия на кандидатстване: цялата страна.