Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове Закона

Най-актуални страници Закона

  • Мароко - От Имперските столици до загадките в Сахара - Пролет - 07.04.2020; 14.04.2020; 21.04.2020; 28.04.2020г.  » ...

  • БЧК започва раздаването на хранителни продукти

  • Нова Година в Дубай - 28.12.2019г.  » ...

  • Европроекти и консултански услуги

    АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

    Работодатели/органи по назначаване: търговци по смисъла на Търговския закон: Закона за кооперациите, Закона за занаятите, Закона за подпомагане на селскостопанските производители;  земеделски производители и др.
    Територия на кандидатстване: цялата страна.