Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове изготвяне

 • Максофт - интернет решения за бизнеса Максофт е уеб рекламна агенция с над 15 години опит в интернет реклама, уеб дизайн, изработка и SEO оптимизация на фирмени интер ...

 • Европроекти и консултански услуги

  Инвеститори

  Този раздел е насочен към чужди юридически и физически лица,които имат интерес да инвестират в различни области в България. Ние можем да Ви съдействаме в следните направления:

  * Анализ и детайлно проучване на всички релевантни юридически и икономически аспекти на инвестицията, изготвяне на бизнес план за нейното реализиране, изпълнение на различните дейности по същинското реализиране на инвестицията, като наемане или закупуване на недвижими имоти, проектиране, узаконяване, издаване на разрешения, лицензии и др., осъществяване на преговори, изготвяне на документи свързани с легализирането на дейността.

  * Съдействие за ускорено административно обслужване на сертифицирани инвеститори, включително чрез индивидуално административно обслужване;

  * Мониторинг на крупни инвестиционни проекти;

  * Съдействие за институционална подкрепа на съществуващи инвестиции;

  * Организиране и участие във форуми и семинари;

  * Взаимодействие с органите на местната власт и с неправителствени институции;

  * Сравняване на основните показатели на предприятията с чуждестранни и с местни инвестиции

  * Оценка на инвестициите през 2013, 2014, 2015 година;

  * Статистически данни за инвестициите;

  * Оценка на ефекта от прилагането на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ);

  * Изготвяне на инвестиционен модел по зададени параметри на инвеститора;

  * Създаване на индивидуален портфейл;

  * Участие в съставянето и изготвянето на вътрешнофирмени актове и други документи с правен характер;

  * Всякакви други правни и административни услуги, произтичащи от характера и същността на чуждестранната инвестиция.