Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програмата за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограмата за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027 Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 година

Програмна стратегия:
- Цялостна цифрова трансформация на публичния сектор и надграждане на постигнатото в областта на електронното управление;
- Доизграждане на националната широколентова инфраструктура и ускоряване разгръщането на широколентовия достъп до интернет, предвид ключовото им значение за постигането на цифров растеж.

1.Приоритет 1. Цифрова трансформация на публичния сектор в полза на обществото.

Действия за подкрепа:

  • Превръщане на данните в ключов капитал на обществото;
  • Реализиране на мерки за мрежова и информационна сигурност като част от националната система за киберсигурност;
  • Провеждане на широкомащабни информационни и образователни кампании за насърчаване на културата за споделяне на данни и повишаване ползването на електронните публични услуги;
  • Развитие на Държавния Хибриден Частен Облак (ДХЧО) и предоставяне на услуги от типа Платформа като услуга (PaaS) и Софтуер като услуга (SaaS).

2.Приоритет 2. Дигитална свързаност

Действия за подкрепа:

 Доизграждане на единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) чрез изграждане на нова пасивна инфраструктура (оптични трасета) до районите в които няма изградена такава, както и разполагане на активно оборудване за свързаност в общинските центрове.

3. Приоритет 3. Хоризонтална техническа помощ

Подкрепа за дейности в четири основни направления:

* Човешки ресурс;

* Системи и инструменти;

* Публичност и комуникация;

* Стратегическо планиране и изпълнение, и методически дейности

4.Приоритет 4. Техническа помощ за управляващия орган

Подкрепа на действия в следните основни направления:

* Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол;

* Оценка и проучвания, събиране на данни;

* Укрепване капацитета на УО, бенефициенти и партньори;

* Информация и комуникация.


  От 26 май производителите на сладководна риба могат да кандидатстват по de minimis
От 26 май 2022 г. производителите на сладководна риба могат да кандидатстват в областните дирекции...

НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ ДИГИТАЛИЗИРА СКРИТИТЕ СИ СЪКРОВИЩА
Богатото и разнообразно културно наследство и скритите съкровища от архива на Народен театър...

ДФ „Земеделие“ изплати над 2 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 2 044...

Започна прием по мярка 4.3 за реконструкция и модернизация на съществуващите хидромелиоративни съоръжения с кандидат по процедур
На 18.05.2022 г. стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор №...

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020
Прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на...

netService Начало /  /  / Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 година design: indigodesign