Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове управление

 • Екологични оценки. Доклади за ОВОС. Екологични анализи, стратегии, екпертизи. ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания за консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на: Док ...

 • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

 • Максофт - интернет решения за бизнеса Максофт е уеб рекламна агенция с над 15 години опит в интернет реклама, уеб дизайн, изработка и SEO оптимизация на фирмени интер ...

 • Европроекти и консултански услуги

  Добро управление

  Специфичните цели са насочени към модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса и повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система. Мерките трябва да доведат до по-добро управление в полза на обществото, както и до подобряване на бизнес средата в България.

   

  ІІ. ПРИОРИТЕТИ

   

  1. ПРИОРИТЕТ 1. "Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и

  ефикасността на публичната администрация и съдебната система";

   

  2. ПРИОРИТЕТ 2. "Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и

  развитие на електронното управление и правосъдие";

   

  3. ПРИОРИТЕТ 3. "Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС".