Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Участия

28.05.2015 от 11.00 ч. до 20.00 ч. в Градската градина на София (на мястото на бившия мавзолей) -  изложение под наслов „Една посока, много възможности“

26.05.2015 Информационното събитие, организирано с цел да представи Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) пред широката общественост на сцената на Летния театър в Борисова градина.

21.05.2015 ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020, гр.София, хотел "Балкан" /Шератон/, зала "Сердика"

11.05.2015 СРЕЩА С МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ  С БИЗНЕСА В ГР. ВРАЦА ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

26.03.2015 "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ", част от кампанията "Да създадем заедно България 2020 г." - дискусия по отношение на новия програмен период в Европейската комисия в България с участието на ОИЦ София, БАКЕП, Фондация SOS предприемачи, Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“

19 – 20.02.2015 Семинар ЗОП 2015г. – Закона за обществените поръчки  в София, хотел "Принцес"

-Нови правила по Закона за обществени поръчки 2015 съгласно новите промени в правилника за прилагане на ЗОП;

-Възлагане с публична покана – нови изисквания;

-Промени в предварителния и последващ контрол;

-Практика на КЗК и ВАС.

17.02.2015 Семинар по Хоризонт 2020; Как да подготвим успешни проекти по „Инструмент за МСП”, „Бърз път към иновации” и други актуални грантови схеми на европрограмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, ФИНСИС-АКАДЕМИЯ” в гр. София, ул. „ХАН АСПАРУХ” № 24;

17.02.2015 събрание на IEC в Кемпински Хотел Зографски с присъствието на представители в сферата на политиката, икономиката и културата от България, Германия, Италия, Русия, Ирак и Иран

22.01.2015 Обучение  „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС”, София, Парк хотел „Витоша”, „ЗОП Трейнингс”;

3 – 4. 12.2014г. участие в Български икономически форум 2014 България по европейския път към 2020

3 – 4.12.2014г. Национална годишна конференция на местните власти в град София, Национален дворец на културата

06.11.2014г. семинар на „Йотов Консулт” на тема „EВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА БИЗНЕСА 2014-2020г.” , Благоевград хотел „Корона”

04.11.2014г. събрание на IEC в Кемпински Хотел Зографски с присъствието на представители в сферата на политиката, икономиката и културата от България, Германия, Италия, Русия, Ирак и Иран

27.05.2014 г. Форум “Финансиране на бизнеса” , София, хотел Балкан

14.03.2014 г. Обществено обсъждане на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020, Конферентна зала на ТПП-Враца

22.02.2014 г. Лекция на на Йотов Консулт на тема „Възможности за европейско финансиране през новия програмен период 2014- 2020“ пред Сдружение на фамилния бизнес NextGen

19.02.2014 г. Информационния ден по Програма "Европа за гражданите", Представителство на ЕК в България, гр. София

17.02.2014 г. Клуб Investor.bg „Възможности за финансиране и инвестиции в българското здравеопазване“, София

11.02.2014 г. Информационна среща по процедурите за кандидатстване по Втория конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, гр. Враца, Търговско-промишлена палата

10-11.02.2014 г. Безнес срещи Генерално консулство на Република България в Ниш, Република Сърбия

16.01.2014 г., Заключителна конференция по проект за създаване на Българо-сръбска търговско-промишлена камара, гр. Ниш, Сърбия

13.01.2014 г. Форум на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и експерти от Министерството на земеделието и храните по въпросите за ПРСР 2014-2020 г., Арбанаси

14 – 15.11.2013 г.Български икономически форум, кръгла маса на тема „Да поговорим за генераторите на растеж и доходи на българската икономика” , Шератон София Хотел Балкан

14.11.2013 г., Българо-сръбски бизнес форум, София, България

21.10.2013 г. Клуб Investor.bg „ Каква е успешната стратегия за развитието на фамилните компании” , Гранд Хотел София

12.09.2013 г. Българо-сръбски бизнес форум, София, ул.”Искър”9, БТПП, ет.1, зала А

12.09.2013 г. Бизнес среща "Meet the neighbours" по случай създаването на Българо-сръбска търговско-промишлена камара, ресторант „Проя”, София

23.07.2013 г. Представяне на споразумението за партньорство програмен период 2014-2020 г. , гр. София, зала Роял, Шератон София Хотел Балкан

18.07.2013 г. Кръгла маса "Усъвършенстване на нормативната уредба по обществените поръчки" , гр. София, Съюз на журналистите, ул. "Граф Игнатиев" № 4

12 юни 2013 г. Регионален форум "Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания", гр. Враца, зала на ТПП

07 юни 2013 г. Информационен ден по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013  открита процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, гр. София, Парк-хотел „Москва“

31 май 2013 г. Промени в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно ПМС 69/2013, гр. София, Хотел Шератон, Зала „Роял“

20 май 2013 г. Информационен ден по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по открита процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“, гр. Враца, хотел "Хемус"

22 април 2013 г. Семинар за управление на проекти по схемата за предприемчивите българи от ОП "Развитие на човешките ресурси", гр. Враца, ДБТ

29.03.2013 г. - Обществено обсъждане в Национален съюз на юрисконсултите - на тема "Европейски програми за съдебна система", "Закон за електронното управление" , гр. София

29 март 2013 г. Информационен ден по представяне на новите условия и реда за избор на изпълнители от страна на бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г, гр. София, НДК,зала 6

12 февруари 2013 г. Информационен ден по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, гр. Враца

5 февруари 2013 г. Проведено от "Йотов Консулт" информационно събитие в гр. Шумен за представяне на европрограмите, актуалните възможности и очакванията за следващия програмен период 2014-2020 г.

31 октомври 2012 г. Информационен ден по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” , гр. Плевен

19 октомври 2011 г. Информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ "Безопасен труд" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Търговско-промишлена палата, гр.Враца

5 октомври 2011 г. Конференция на тема: "Еврофондове и конкурентоспособност" , Гранд хотел "София"

9 юни 2011 г. Семинар на тема "Еврофинансирането в България- какво се случи и какво да очакваме" , Представителството на Европейската комисия в България, улица "Московска" 9, София.

2 юни 2011 г. Конференция "Развитие на ВЕИ в България - инвестиции, възможности, поглед от различни страни" , хотел "Хилтън" - София

30 май 2011 г. Информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по схема за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ "Социални иновации в предприятията" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", "Чайка Турист", гр.Враца

28 май 2011 г. Информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ "Вземи живота си в свои ръце" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", "Чайка Турист", гр.Враца

17 май 2011 г. Регионален форум "Предизвикателства за социално включване чрез заетост на хората с увреждания", Превантивно-информационен център-гр. Враца

13-15 май 2011 г. Изложител на Международно изложение за проекти по европейски и международни програми „Европа за нас” - София, Южната тераса на НДК

14 април 2011 г. Международна изложба за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност за Югоизточна Европа - Интер Експо Център, София

26 февруари 2011 г. Дискусия по Програма за развитие на селските райони, организатор Министерство на земеделието и храните и службата за съвети в земеделието - хотел „Чайка” , гр. Враца

24 и 25 ноември 2010 г. „Фактори за икономически растеж на България през следващото десетилетие”. Съорганизатори на събитието са Български икономически форум, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българската агенция за инвестиции и Представителството на Европейската комисия в България - НДК

18 ноември 2010 г. Конференция за възобновяеми енергийни източници „В търсене на енергия", организирана от вестник „Пари" – Гранд хотел София

15 октомври 2010 г. Среща с Министъра на земеделието и храните – Областна администрация, гр. Враца

25 юни 2010 г. Ден на отворените врати за МСП в ТПП и Еnterprise Еurope Network по Оперативна програма „Конкурентоспособност” – „Технологична модернизация на МСП” – Търговско – Промишлена Палата, гр. Враца

Семинар „Възможност за стартиране на собствен бизнес по Проект 100”, организиран от Министерство на икономиката, проведен на 06.07.2007 г., гр. Монтана, Малка зала на Младежки дом.
Обучение на тема: „Прилагане на международните стандарти и системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията”, проведен на 25-26.06.2007 г. в град Враца, комплекс „ Хъшовете”.1.Обучение на тема: „Прилагане на международните стандарти и системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията”, проведен на 25-26.06.2007 г. в град Враца, комплекс „ Хъшовете”.
Семинар на тема: „Обучение за изграждане на експертни умения за подготовка на проекти по еврофондовете”, проведен на 11 – 12.06.2007 г., гр. Варна, хотел „Одесос”.
Семинар на тема „Усвояване на структурните фондове”, проведен на 06.06.2007 г., гр. Монтана, по покана на Министерството на финансите и Българска стопанска камара.
Инициатива „Ден на кариерата за хората с увреждания”, проведен под патронажа на предаването „Сблъсък” по BTV на 17.05.2007 г.
Семинар „Придобиване на знания и подобряване на достъпа до информационното общество”, подпомогнат финансово от Европейската комисия, проведен на 11.05.2007 г., гр. Пловдив, Пресцентър на Панаирна палата.
Семинар на тема „Бъдете активни”, проведен на 02.05.2007 г., гр. Враца, по покана на Министерството на финансите и под патронажа на министър – председателя на Република България.
Семинар на тема „Иновации и трансфер на технологии”, проведен на 27.04.2007 г. в София, хотел „Глория палас”
Семинар на тема: „Иновациите – ключов фактор за конкурентноспособността и успеха на предприятията” – организиран от Патентното ведомство с подкрепата на Европейската патентна академия и в сътрудничеството с УНСС, проведен на 26.04.2007 г., гр. София, УНСС.
Семинар обучение за МСП на тема: „Използване на информационните и комуникационните технологии със съдействието на ДАИТС – Инициатива на Европейската общност”
Участие в информационен семинар по проект Wenett – „Технологични партньорства за жени иноватори”, реализиран със съдействието на Фондация Приложни изследвания и комуникации – 14.02.2007 г., гр. София.
15.01.2008 г. Работен семинар на тема : „Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” ( ФАР BG 2005/ 017 – 353.01.03 ) Враца – Младежки дом
22 януари 2008 г. Втора среща на „Бизнес клуб за иновации”, посветена на възможностите за подпомагане на иновациите на национално ниво. гр. София, 17.00 ч. в зала 1, сградата на фондацията на ул.”Александър Жендов” 5.
29.01.2008 г. Работен семинар по проект „Регионална трансгранична мрежа от Информационни центрове” – България - Румъния ТПП Враца- Конферентна зала
7.02.2008 г. ІV НАЦИОНАЛЕН конгрес за иновативно предприятие 2007 г. София-хотел „ШЕРАТОН”
10.03.2008г. Участие в работна среща на тема : “Политиката за регионално развитие на ЕС. Усвояване на структурните фондове от малки и средни предприятия” Търговско – промишлена палата гр. Враца
14.03.2008г. – 16.03.2008 г. Професионална квалификация : „Разработване на проекти и програми на ЕС” Организирана от Центъра за обучение и квалификация към Фондацията за реформа в местното самоуправление съвместно със Софийския департамент „Св.Климент Охридски” - София
17.03.2008г. Участие в работна среща на тема : “Защита на потребителите в рамките на вътрешния пазар на ЕС. Small Business Act.” Търговско – промишлена палата гр. Враца
28.03.2008г. Участие в презентация на тема : „ Девети международен форум за рисков капитал” с участието на Гръцкия център за инвестиции (ELKE), Фондация за развитие на новите икономики (TANEO), Гръцката асоциация за рисков капитал, Иновационния център HELP – FORWARD и Европейския иновационен център – България. гр. София, ул.”Александър Жендов” №5
02.04.2008г. Участие в семинар на тема : “ Индикативните годишни работни програми за предстоящите процедури за подбор на проекти за 2008г., финансирани от Европейския Социален Фонд.” гр. София, хотел “Шератон”, зала Роял 1
06.04.2008г. Обучение за консултанска дейност по Програмата за развитие на селските райони към Държавен фонд „Земеделие” гр. София, Централно управление ДФ „ Земеделие „ – Разплащателна Агенция, бул. „ Цар Борис III „ №136
07.04.2008г. – 08.04.2008г. Обучение по здравословни и безопасни условия на труд в три модула, съдържащи темите, свързани с интегрираното обучение по въпросите за техническа безопасност, хигиена на труда и трудовото право, както и темите, посочени в Наредба 4 на Министъра на труда и социалната политика. гр. София, ул.”Алабин” №16, етаж 7 в сградата на „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес”.


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало / Участия design: indigodesign