Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове Разходи

Най-актуални страници Разходи

 • Мароко - От Имперските столици до загадките в Сахара - Пролет - 07.04.2020; 14.04.2020; 21.04.2020; 28.04.2020г.  » ...

 • Нова Година в Дубай - 28.12.2019г.  » ...

 • Професионална оранжерия от поликарбонат Промоция - професионална оранжерия

 • Европроекти и консултански услуги

  Самостоятелна стопанска дейност на лица с трайно намалена трудоспособност

  Кой може да кандидатства?

  • Физически лица с трайно намалена трудоспособност над 50%;
  • ЕТ и ЕООД със собственик лице с трайно намалена трудоспособност над 50%;
  • Недействащо предприятие (финансови средства за възобновяване на дейността);
  • Действащо предприятие (финансови средства за разширяване на съществуващия бизнес);
  • Учредяване на нова фирма (разходите за учредяване на ново юридическо лице се покриват от програмата);

   За какво се отпуска целева финансова помощ?

  • Разходи за учредяване на нова фирма;
  • Разходи за строително-ремонтни дейности до 20 % от субсидията;
  • Разходи за покупка на сграда (постройка) до 5 500 лв.;
  • Разходи за оборудване и обзавеждане (нови или втора употреба);
  • Разходи за стартов оборотен капитал до 15% от размера на субсидията;
  • Обща размер на безвъзмездните средства 20 000лв.

   Допълнителни изисквания за кандидатстване

  • Действащи предприятие на лица с увреждания, чиито годишен оборот е под 50 000лв.;
  • Лица, които нямат публични задължения;
  • Предприятия, които не отдават под наем придобитото по инвестиционния проект имущество.

   Какви са задълженията на одобрените юридически лица

  • Предприятието да е действащо в рамките на три години и в този период да не продава и отдава под наем закупеното имущество по проекта;
  • Собственикът не трябва да прехвърля управлението на фирмата на друго лице;