Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове работно

Нови интернет страници работно

 • Дробилки.БГ от Екоефект България Контакт

 • Максофт- рекламни материали и сувенири COPIS 2019

 • Най-актуални страници работно

 • Откриват първото споделено работно пространство - Гнездото coworking

 • Екоефект България ООД- поръчка на дробилки и шредери Контакт

 • Работно офис обзавждане, колекция Х4. Производител: Officity, Италия. Колекция X4, Officity

 • Европроекти и консултански услуги

  Обичайни работодатели

  Кой може да кандидатства по програмата?

  • Работодатели/органи по назначаване: търговци по смисъла на Търговския закон: Закона за кооперациите, Закона за занаятите.
  • Територия на кандидатстване: цялата страна
  • Условия:

  l     кандидатът да има регистрирана дейност най-малко една година преди подаването на документите за финансиране;

  l     кандидатът да няма задължения към държавата;

  l     Средно списъчният състав на персонала за последната приключена финансова година да надвишава трима души /заедно с управителя/

   Какви лица може да наемете по програмата?

  • Заети вече в предприятието лица с трайни увреждания  /с 50 и повече процента намалена работоспособност; за предпочитане са лица с намалена работоспособност над 71%/;
  • Безработни лица в трудоспособна възраст до 65 години с трайни увреждания.

   Какви предимства ползва работодателя?

  • Работодателят получава субсидия от 6 000.00лв. за закупуване на оборудване на вече заето лице и 4 000.00лв. за ремонтни дейности за съответното работно място;
  • Ако работодателят наеме безработно лице получава 10 000.00лв. за оборудване и 4 000.00лв. за ремонтни дейности за съответното работно място;
  • Допълнителен бонус е възможността за субсидиране на работната заплата и осигуровките на заетите лица от Бюрото по труда т.е. Вие като работодател не заплащате работна заплата и осигуровки в минималния законов размер;

   Какво получавате Вие като фирма работодател?

  • 10 000.00лв. за оборудване на всяко работно място /подемник, водоструйка, компресор, машина за гуми и т.н. – може и нови, може и втора употреба/;  За две работни места – 20 000.00лв. и т.н.
  • 4 000.00лв. за освежаващ ремонт на помещенията, където работят работниците за всяко работно място. За две работни места – 8 000.00лв.; за три работни места –  12 000.00лв. Тук се включват такива дейности като боядисване, климатици, шпакловка, фундаменти за машините за помещенията, където работят новонаетите работниците.
  • Ако сте регистрирани по ДДС посочените суми по-горе са без ДДС; ако не сте регистрирани приемете сумите като крайни с ДДС.

   Трябва да се осигури заетост на лицата в рамките на 36 месеца. Не сте обвързани с конкретните лица, а само с поддържането на заетост на определен брой лица с трайно намалена работоспособност.