ДФ Земеделие | проекти | ПРСР

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

ДФ „Земеделие” изплати над 4 млн. лева по проекти от ПРСР и одобри още 28 нови

Държавен фонд „Земеделие” изплати 4 211 570 лв. за 71 проекта по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. От тях 1 848 414 лв. са изплатени за 10 проекта по мярка 121 "Модернизация на земеделски стопанства". По мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” са разплатени 47 проекта на обща стойност 137 804 лв.
По 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" е платено на един проект за 20 036 лв. По 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" за 2 проекта на стойност 153 263 лв., а за 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"  - 4 проекта за 413 602 лв. Един проект е изплатен по 322 мярка "Развитие и обновяване на селата" на стойност 925 528 лв. По мярка 511 "Техническа помощ" са разплатени 6 проекта за 712 921 лв.

Днес във фонда се проведе заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която одобри 28 проекта по мерките - 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" по ПРСР. От тях 21 са по мярка 311, като общата стойност на субсидията е в размер на 7  540 342 лв. По 312 мярка одобрените проекти са 7, на обща стойност 2 050 006 лв.
Проектите са насочени за инвестиции предимно в областта на селския туризъм и производство и продажба на енергия от ВЕИ.


Схема за финансиране на проекти за закупуване на електромобили
Нова покана  за набиране на проекти по схемата за насърчаване използването на електромобили...

Безвъзмездна финансова помощ за земеделските стопанства със стандартен производствен обем в границите между 6000 евро и 7999 евр
За началото на месец август тази година е планиран прием на заявления за подпомагане по подмярка...

Прекратяват се процедури „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”
Причините за прекратяването се базират на резултата от приключилия първи етап на оценка на...

Стартира процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност"
"Йотов Консулт" ЕООД уведомява своите настоящи и бъдещи клиенти, че Главна дирекция „...

На вниманието на кандидатите по процедура „Обучения за заети лица“
Йотов Консулт информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за...