Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.001 - „Разработване на иновации в предприятията“.

Основна цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в нарастване на дела на предприятията, разработващи иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027, в резултат на което ще се повиши иновационният им капацитет и конкурентоспособност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 64 934 068,91 евро.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ се равнява на 50 000 лева. А максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всяко индивидуално проектно предложение зависи от категорията на предприятието, както следва:

  • за микро-предприятия - 250 000 лева
  • за малки предприятия - 400 000 лева
  • за средни предприятие, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия - 500 000 лева

 Процентът на съфинансиране е от 25% до 60% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта.

Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на ЕДНА от тематичните области и подобласти на ИСИС 2021-2027.

Продължителност на изпълнение на всеки проект - не повече от 18 месеца.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.05.2024 г. 16:30 ч.

 

Източник: https://eumis2020.government.bg/


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ" design: indigodesign