Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 година

Програмна стратегия:
- Цялостна цифрова трансформация на публичния сектор и надграждане на постигнатото в областта на електронното управление;
- Доизграждане на националната широколентова инфраструктура и ускоряване разгръщането на широколентовия достъп до интернет, предвид ключовото им значение за постигането на цифров растеж.

1.Приоритет 1. Цифрова трансформация на публичния сектор в полза на обществото.

Действия за подкрепа:

  • Превръщане на данните в ключов капитал на обществото;
  • Реализиране на мерки за мрежова и информационна сигурност като част от националната система за киберсигурност;
  • Провеждане на широкомащабни информационни и образователни кампании за насърчаване на културата за споделяне на данни и повишаване ползването на електронните публични услуги;
  • Развитие на Държавния Хибриден Частен Облак (ДХЧО) и предоставяне на услуги от типа Платформа като услуга (PaaS) и Софтуер като услуга (SaaS).

2.Приоритет 2. Дигитална свързаност

Действия за подкрепа:

 Доизграждане на единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) чрез изграждане на нова пасивна инфраструктура (оптични трасета) до районите в които няма изградена такава, както и разполагане на активно оборудване за свързаност в общинските центрове.

3. Приоритет 3. Хоризонтална техническа помощ

Подкрепа за дейности в четири основни направления:

* Човешки ресурс;

* Системи и инструменти;

* Публичност и комуникация;

* Стратегическо планиране и изпълнение, и методически дейности

4.Приоритет 4. Техническа помощ за управляващия орган

Подкрепа на действия в следните основни направления:

* Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол;

* Оценка и проучвания, събиране на данни;

* Укрепване капацитета на УО, бенефициенти и партньори;

* Информация и комуникация.

 


  ПРОЦЕДУРИ ЗА НАД 2 МИЛИАРДА ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ ПРЕЗ 2023 Г. ПО ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г.
Комитетът за наблюдение на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. одобри индикативна...

Приключи обработката на проекти по подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020 г.
Държавен фонд „ Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи обработката на...

Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)
Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „ Развитие на човешките...

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14
УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И...

Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
Срокът за кандидатстване по четирите процедури от т. нар. общински мерки от Програмата за развитие...

netService Начало /  / Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 година design: indigodesign