Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове горива

Най-актуални страници горива

 • Нова Година Нова Година 2020 Истанбул хотел Gonen 5* Разнообразна музикална програма с босненския певец и Dj Самир  Прелджич

 • По-скъпа почивка в Гърция Почивка в Гърция

 • Модели изпарители и тяхното приложение, топлообменници 130, запоен топлообменник, B-type, DB-type, BDW-type, DB-type, S-Type, VH-type, QB-type, QA-type, P-type Модели изпарители

 • Европроекти и консултански услуги

  Биогорива

  ВЕИ - Биогорива

  Биогориво са всички видове течни, твърди и газообразни горива, произвеждащи се от биологични суровини в големи количества и богати на въглеводороди. В Испания пример е развитието на проект за използване на портокалови кори за производство.

  Биогоривата са получени в резултат на обработка на биомаса, която от своя страна е възобновяем източник. След първата петролна криза от 1973 г. биогоривата се считат за енергиен  източник (заместител) на изкопаемите горива в транспортния сектор и могат лесно да бъдат интегрирани в системата за снабдяване с горива.