Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове пазара

Най-актуални страници пазара

 • Отлични цени и наличности - ПВЦ канали за климатици, тръби и кабели, Кабелни канали за климатици ПВЦ, PVC канали за климатици, пвц канал за сриване на тръби и кабели ПВЦ канали

 • Азиатските съкровища - Хонг Конг, Макао и Тайван 09.11.2019г.  » ...

 • Работни календари с 4 тела Лайт Календари 4 тела Лайт

 • Европроекти и консултански услуги

  ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

  Основни направления:

  1. Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда;

  2. Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение;

  3. Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда;

  4. Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия;

  5. Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените;

  6. Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид;

  7. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите;

  8. Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост;

  9. Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени;

  10. Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост;

  11. Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище;