Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Отваря се за кандидатстване мярката „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“. Основната цел на мярката е повишаване качеството на живот и насърчаване на социалното включване на хората в неравностойно положение чрез интегрирана подкрепа и подобряване на достъпа им до пазара на труда. Дейностите ще обхванат хора в неравностойно положение и техните семейства.

Допустимите за финансиране дейности включват идентифициране на хора в неравностойно положение и определянe на индивидуален план от мерки, включително достъп до социални и интегрирани здравно-социални услуги. По проектите може да бъде определен индивидуален мениджър на случай за всеки човек в неравностойно положение. Мениджърът на случай ще предоставя информация и подкрепа на лицето според индивидуалните му нужди. Подкрепата може да включва мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда, професионално ориентиране и кариерно консултиране, както и предоставяне на психологическа подкрепа при необходимост. Хората в неравностойно положение ще бъдат подкрепени за търсене на работа, осъществяване на връзки с работодатели и подготовка за включването им в заетост. По проектите ще бъде оказвано съдействие за осъществяване на контакти с институции и организации с цел преодоляване на пречките пред лицето за социално включване и заетост. Допустима е и подкрепа чрез „застъпничество“. По операцията ще бъдат финансирани обучения за квалификация и преквалификация, „меки умения“ и ключови компетентности, чиято цел е да улеснят достъпа до заетост на хората в неравностойно положение.

 С проектни предложения могат да кандидатстват неправителствени организации, доставчици на социални услуги, включително общини, както и работодатели. Проектите могат да бъдат реализирани самостоятелно или в партньорство с други неправителствени организации, доставчици на социални услуги, включително общини и работодатели. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН е 29 септември 2023 г.

Източник: esf.bg


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / Отваря се за кандидатстване мярката „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ design: indigodesign