Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ОТ РУСЕ ПЪРВИЯ СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)

Механизмът за изпълнение на интегрираните териториални инвестиции и новият регионален подход бяха представени от експерти на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Различните възможности за комбиниране на идеи, включващи мерки за разрешаване на регионални ключови проблеми, бяха посочени като добри примерни концепции за ИТИ. В тяхното разработване и изпълнение трябва да участват като партньори представители на национални институции и местни общности, бизнеса, НПО, научни среди, гражданско общество. Обединяването на усилията на всички партньори и активното им ангажиране в процеса е ключово за постигане на успех на новата регионална политика, допълни г-н Стоянов. Всички концепции трябва да отговарят на утвърдените Единни указания за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и да бъдат подадени през електронната система ИСУН по отворената в момента процедура за кандидатстване.

Единните указания са разработени съвместно от Управляващите органи на 6-те програми за споделено управление на европейски средства в България през програмен период 2021-2027 г., които ще участват във финансирането и изпълнението на новия регионален подход. Това са Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г., Програма „Образование“ 2021-2027; Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Водещата програма по прилагане на новия подход ИТИ, съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), е Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.

По време на дискусията в информационния ден бяха уточнени детайлите, свързани с етапите за кандидатстване, изискванията за подготовка на концепции за ИТИ, които да участват в процедурата за подбор на регионално ниво, съответствието с нормативните стратегически документи и др. След приключването на процедурата за подбор на концепции за ИТИ, предстои разработване на изисквания и правила за подготовка, подаване, оценка, предоставяне на финансиране и изпълнение на конкретните проектни предложения, включени в класираните концепции. Те ще бъдат предмет на отделни Насоки за кандидатстване, разработени от съответните Управляващи органи на участващите програми, стана ясно още по време на събитието.

Съвместният информационният ден е първия от поредицата събития, планирани в информационната кампания „Готови ли сте за ИТИ?“, която се провежда от УО на ПРР 2021-2027 г. за всички региони в страната. На 18.07.2023 г. ще се проведе онлайн съвместен информационен ден за заинтересованите страни от Североизточен регион (СИР). На 21.07.2023 г. е планирано съвместно провеждането на присъствен информационен ден в град Бургас за Югоизточен регион (ЮИР) и на 26.07.2023 г. кампанията завършва със съвместен информационен ден за представителите на Южен централен и Югозападен регион за планиране.

Източник: Eufunds.bg


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / СТАРТИРА ОТ РУСЕ ПЪРВИЯ СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) design: indigodesign