Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

ОТВОРЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. отвори за кандидатстване процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

Чрез процедурата може да се кандидатства по следните приоритети по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.):

  1. По приоритет „Риск и изменение на климата“ за финансиране на следните дейности:
  • Мерки за превенция и управление на риска от наводнения с общ бюджет от 91 901 486,68 лв. и допустими бенефициенти общини и областни администрации;
  • Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии, абразии с общ бюджет от 48 895 750,00 лв. и допустими бенефициенти общини, областни администрации и Агенция „Пътна инфраструктура“.
  1. По приоритет „Въздух“ за финансиране на следните дейности:
  • Мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в градска среда (изграждане на "зелени поясни/зони", зелени стени, озеленяване на „кални петна“, зелени покриви и др., включително интелигентни зелени решения)  с общ бюджет от 59 650 457,35 лв. и допустими бенефициенти общините: Асеновград, Враца, Горна Оряховица, Димитровград, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Перник, Смолян, Хасково и Шумен.

По програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е допустимо предоставянето на 100% безвъзмездна финансова помощ, при условие че бенефициентите декларират, че няма да генерират приходи от инвестициите в срок от 5 години след реализиране на проектните дейности и приключване на проекта. В случай че бенефициентът е съгласен да не използва придобитите резултати в изпълнение на инвестициите от ПОС 2021-2027 г. за икономически цели в срок до 5 години след приключване на проекта, то не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента/ партньора (когато такъв е допустим).

Единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) са достъпни на портала ИСУН 2020.

Срокът за кандидатстване чрез ИСУН е 17.30 ч. на 27.09.2023 г.

Екипът на нашето дружество е на Ваше разположение при интерес от процедурата.

 

Източник: eufunds.bg


  Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / ОТВОРЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ design: indigodesign