Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Зелен преход и зелени модели на работа

 

„Зеленият“ преход ще предизвика много сериозни и дълбоки промени в пазара на труда не само в нашата страна. Очаква се да бъдат трансформирани много работни места – да бъдат закрити работни места от енергоемки индустрии и да бъдат разкрити нови работни места в „зелени“ индустрии“. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на Кариерното изложение и форум за професионално развитие във ВЕИ индустрията под надслов „Презареди кариерата си“. Форумът е организиран от Соларна академия България и M3 Communications Group, Inc. Тя подчерта, че основните предизвикателства ще бъдат свързани с адаптирането на програмите за обучение, партньорството между бизнеса, обучителните организации и държавата за създаването на нови и адекватни обучителни програми и финансирането на въпросните обучения.

В следващите години се очаква над 1,2 млн. работници в Европейския съюз да бъдат заети в сектора на фотоволтаичната слънчева енергия, уточни Ефремова. Тя допълни, че най-вероятно ще бъдат разкрити над 66 000 нови работни места в „зеления“ сектор в Европа. „Зеленият“ преход променя не само начина ни на живот и на мислене, но и начина, по който работим и взаимодействаме. Това изисква да предприемем конкретни мерки и план, който да обхване предизвикателствата, свързани с неутралния въглероден преход, както и за повишаване конкурентоспособността на българската икономика“, заяви заместник-министърът.

През 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат отворени три мерки, по които могат да кандидатстват и компании от ВЕИ-сектора. През есента ще бъде отворена мярката „Нови умения“, по която работодатели ще могат да кандидатстват с проектни предложения за обучение на собствените си кадри, обучение на работното място и специфични обучения, които са необходими за конкретната компания. Очаква се около 40 000 заети лица да повишат, променят или адаптират професионалната си квалификация, за да отговорят на нуждите на работодателите. Втората мярка „Адаптирана работна среда“ е с бюджет от 100 млн. лв. С нея ще бъдат дадени възможности за реализиране на дейности за преход към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа, адаптация на предприятията и заетите в тях лица към промените, както и поддържане на безопасна и здравословна работна среда. Мерките ще могат да се допълват с дейности по превенция на „бърнаут“ на работното място. Проектни предложения ще могат да подават работодателите. По третата мярка „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ работещите ще имат възможност сами да изберат в какво обучение да се включат, за да продължат кариерното си развитие. По мярката ще бъдат предоставяни ваучери за обучение чрез Агенцията по заетостта, след което получателят на ваучера ще може да избере обучителна организация, в която да проведе избраното обучение.

Източник: Министерство на труда и социалната политика
Главна дирекция "Европейски фондове,
международни програми и проекти"

 

  120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
  От 21 август (понеделник) до 02 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват...

Интервенциите в лозаро-винарския сектор
Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в...

Одобриха се основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за...

netService Начало /  / Зелен преход и зелени модели на работа design: indigodesign