Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЪМ ВЪНШНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. има за задача да осигури продължителност и логична последователност на инвестициите от предходния програмен период. Предвидените инвестиции допринасят за постигане на устойчиво развита транспортна система и създават необходимите предпоставки за подобряване на мобилността на хора и стоки, което ще насърчи развитието на вътрешния пазар и конкурентноспособността на Общността, териториалното, икономическо и социално сближаване и опазването на околната среда.

Новост през този програмен период е, че освен предварително определените бенефициенти като Агенция „Пътна инфраструктура“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ и „Метрополитен“ ЕАД, Програмата се отваря и към по-тясно сътрудничество с неправителствени организации, бизнеса, експерти, граждани и медии.

На Първото редовно заседание на Комитета за наблюдение бяха представени осем процедури по директно предоставяне на финансиране. В допълнение към тях са планирани за отваряне още две схеми за набиране на проектни предложения през есента на 2023 г. Едната е за подпомагане на интермодални оператори.

Другата, към която има засилен обществен интерес, е за изграждане на зарядна инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Предвижда се да бъдат изградени до 160 зарядните точки по републиканската пътна мрежа, които ще допринесат за гъвкавостта на енергийната система, както и за навлизането на възобновяеми енергийни източници.

В процеса на подготовка на Програма „Транспортна свързаност“  2021-2027 г. е извършен подбор на операциите, с което е определен индикативен списък на инвестиционните проекти за финансиране по съответния приоритет на ПТС, който е публично оповестен на официалния уеб сайт на програмата.

 

Източник: eufunds.bg


  МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ ОТ НПВУ
Стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „ Инвестиции в...

120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  / ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЪМ ВЪНШНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ design: indigodesign