Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВ

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ в МРРБ получи одобрение от Европейската комисия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. С предвидените средства в размер на над 3,6 млрд. лв. може да стартира реализацията на:

  • Инициативи за градско инфраструктурно развитие с акцент зелени инвестиции в 10-те най-големи града в България и функционалната им територия;
  • Проекти за интегрирано регионално развитие, в изпълнение на приетите 6 Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.;
  • Базирана на резултати техническа помощ;

Програмата се основава на подхода „отдолу-нагоре“ и търси засилен между-секторен и между-институционален диалог и координация. Очаква се създаване на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво – публичен, частен сектор и неправителствени организации. Планираните мерки надграждат финансирането по ОПРР 2014-2020 г. и са приоритетно насочени към обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, икономическа, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, развитие на туризъм и спорт, подкрепа за зелена градска среда и привлекателни обществени пространства.

Източник: ОП Региони в растеж


  Зелен преход и зелени модели на работа
  „ Зеленият“ преход  ще предизвика много сериозни и дълбоки промени в...

Над 14 400 безработни и неактивни лица могат да започнат работа по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“ на ПРЧР
Над 14 400 безработни и неактивни български граждани могат да започнат работа по Компонент 3...

Четири нови процедури от НПВУ за земеделието
Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по четири...

Отворена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021
Втората  покана за набиране на проектни предложения по програма „ ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“...

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЪМ ВЪНШНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Програма „ Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.  има за задача  да осигури...

netService Начало /  / ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВ design: indigodesign