Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

ПРОЦЕДУРИ ЗА НАД 2 МИЛИАРДА ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ ПРЕЗ 2023 Г. ПО ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г.

Комитетът за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. одобри индикативна годишна работна програма за 2023 г. на стойност на 2 млрд. лв., в рамките на първото заседание проведено на 2 декември 2022 г.

Ръководителят на Управляващия орган на ПОС 2021-2027 г., г-жа Галина Симеонова, представи одобрената от ЕК програма с бюджет от над 3,5 млрд. лева. Средствата ще бъдат насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата, качеството на атмосферния въздух, управление на отпадъците и опазване на биоразнообразието, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Симеонова подчерта, че чрез всеки един проект най-зелената програма на България ще продължи да допринася за опазването на околната среда и да създава условия за развитие и растеж.

Членовете на Комитета за наблюдение одобриха методологии и критерии за оценка на проектни предложения по първите процедури за директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по новата програма, които ще бъдат обявени в началото на следващата година: „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ и „Изпълнение на м. 4 от НРПД по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“.

Над 610 млн. лв. ще бъдат инвестирани за подобряване на чистотата на въздуха в 21 общини*, в които са регистрирани наднормени нива на фини прахови частици (ФПЧ) в периода 2017-2021 г. Програмата ще адресира битовото отопление, което е основен източник на замърсяване на въздуха през студените месеци. Ще бъдат подкрепени над 80 хиляди български домакинства, отопляващи се на дърва и/или въглища. Те ще получат безвъзмездно нови екологични и енергийно ефективни отоплителни уреди, при условие че старите им високоемисионни печки на твърдо гориво бъдат предадени за рециклиране. 

Процедурата по Приоритет 3 предвижда подкрепа за функционално обезпечаване на органите за управление на защитени зони от мрежата Натура 2000. Реализацията на бъдещия проект е пряко обвързана с одобрението на измененията в Закона за биологично разнообразие от българския парламент, с които ще се структурират тези органи. Финансирането ще даде възможност, веднага след назначаването им, служителите да стартират своята дейност, тъй като по проекта ще бъдат закупени оборудване, техника, стопански инвентар, моторни превозни средства, мобилни и комуникационни средства. С това ще се осигури плавен старт на управленския подход за Натура 2000 без допълнителни забавяния от чисто техническо или логистично естество.

Източник: Оператимвна програма Околна среда

 

Експертите от Йотов Консулт ЕООД са на Ваше разположение за съдействие при изготвяне на проекти по предстоящите процедури.


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / ПРОЦЕДУРИ ЗА НАД 2 МИЛИАРДА ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ ПРЕЗ 2023 Г. ПО ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. design: indigodesign