Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

РУО на ПРЧР представи пред ОИЦ приоритетите на програмата и предстоящи мерки, които ще се финансират с европейски средства

Ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) Цветан Спасов представи пред представители на Областните информационни центрове приоритетите на програма за следващия програмен период, както и операциите, които ще бъдат отворени за кандидатстване до края на 2023 г. „Бюджетът на новата програма е два пъти по-голям, отколкото е по настоящата програма – около 3,8 млрд. лв., а целта ни е доста амбициозна – да достигнем поне до всеки осми българин“, подчерта Спасов. Според него това няма да се случи трудно поради факта, че ПРЧР финансира мерки в широк диапазон – от услуги за ранно детско развитие през субсидирана заетост, предоставяне на социални услуги и се достигне до активното стареене на възрастните хора.

Специално внимание по време на срещата беше отделено на Интегрираните териториални инвестиции и Воденото от местни общности развитие (ВОМР), по които ПРЧР има по-скоро допълващи функции. Общо 12% от бюджета на ПРЧР е заделен за Интегрирани териториални инвестиции, с които ще бъдат финансирани мерки, свързани с пазара на труда и социалното включване. Бюджетът за ВОМР за програмен период 2021-2027 г. е в размер на 74 млн. лв. С европейските средства ще бъдат подкрепени мерки в сферата на пазара на труда, активното стареене на възрастни хора, младежката заетост и социално-икономическата интеграция на представители на уязвимите групи, включително роми.

Цветан Спасов представи и операциите по ПРЧР, които предстои да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2023 г. Мерките бяха одобрени от Комитета за наблюдение през м. юни. Представители на ОИЦ отправиха конкретни запитвания към възможностите за стимулиране на социалното предприемачество, транснационалното сътрудничество и развитието на социалните услуги в България.

Източник: ОП Развитие на човешките ресурси


  МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ ОТ НПВУ
Стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „ Инвестиции в...

netService Начало /  / РУО на ПРЧР представи пред ОИЦ приоритетите на програмата и предстоящи мерки, които ще се финансират с европейски средства design: indigodesign