Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

РУО на ПРЧР представи пред ОИЦ приоритетите на програмата и предстоящи мерки, които ще се финансират с европейски средства

Ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) Цветан Спасов представи пред представители на Областните информационни центрове приоритетите на програма за следващия програмен период, както и операциите, които ще бъдат отворени за кандидатстване до края на 2023 г. „Бюджетът на новата програма е два пъти по-голям, отколкото е по настоящата програма – около 3,8 млрд. лв., а целта ни е доста амбициозна – да достигнем поне до всеки осми българин“, подчерта Спасов. Според него това няма да се случи трудно поради факта, че ПРЧР финансира мерки в широк диапазон – от услуги за ранно детско развитие през субсидирана заетост, предоставяне на социални услуги и се достигне до активното стареене на възрастните хора.

Специално внимание по време на срещата беше отделено на Интегрираните териториални инвестиции и Воденото от местни общности развитие (ВОМР), по които ПРЧР има по-скоро допълващи функции. Общо 12% от бюджета на ПРЧР е заделен за Интегрирани териториални инвестиции, с които ще бъдат финансирани мерки, свързани с пазара на труда и социалното включване. Бюджетът за ВОМР за програмен период 2021-2027 г. е в размер на 74 млн. лв. С европейските средства ще бъдат подкрепени мерки в сферата на пазара на труда, активното стареене на възрастни хора, младежката заетост и социално-икономическата интеграция на представители на уязвимите групи, включително роми.

Цветан Спасов представи и операциите по ПРЧР, които предстои да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2023 г. Мерките бяха одобрени от Комитета за наблюдение през м. юни. Представители на ОИЦ отправиха конкретни запитвания към възможностите за стимулиране на социалното предприемачество, транснационалното сътрудничество и развитието на социалните услуги в България.

Източник: ОП Развитие на човешките ресурси


  Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреж
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и...

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени к
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти със социална и...

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанск
Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и...

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПО ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „МОДЕРН
Управляващият орган на Програма „ Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВ
Управляващият орган на Програма „ Развитие на регионите“ в МРРБ получи одобрение от...

netService Начало /  / РУО на ПРЧР представи пред ОИЦ приоритетите на програмата и предстоящи мерки, които ще се финансират с европейски средства design: indigodesign