Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 Г.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. получи официално одобрение от Европейската комисия на 08.08.2022 г. Тя е една от първите програми на страната ни за новия програмен период, одобрени от ЕК. Бюджетът на Програмата е в размер на 1 887 219 069 лв. и включва финансиране от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и от държавния бюджет на Република България.

Основната цел на Програмата е да подпомогне процеса на иновативното и интелигентно развитие на България като осигури качествено и приобщаващо образование за всички, насочено проактивно към променящите се тенденции на пазара на труда, с оглед повишаване качеството на уменията и формиране на високо образование, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благоденствие и развитие на обществото.

За подобряване на качеството на образованието се предвижда широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, повишаване на дигиталните компетенции и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите, както и подкрепа за талантливи ученици и създаване на култура за иновации. Очаква се да бъдат обхванати повече от 367 хил. деца и ученици, както и над 80 хил. деца, ученици и родители от маргинализирани групи като роми.

Ще се инвестира, също така, в модернизиране на системите за професионалното образование и обучение и висшето образование, с акцент върху засилване на връзките между тях, с науката и с динамичните нужди на пазара на труда. Предвидената подкрепа ще даде възможност на около 14 хил. ученици и студенти да навлязат активно на пазара на труда. Очаква се около 380 професионални училища да се включат в модернизацията на системата на професионалното образование и обучение. Подкрепата за модернизиране на програмите във висшето образование и кариерното ориентиране на студентите ще осигури висококвалифицирани кадри както за пазара на труда, така и за научноизследователската екосистема.

Програмата ще подпомогне развитието на академичния състав във висшите училища и изследователски организации, включително чрез подобряване на условията за докторски програми, свързани с нуждите на пазара на труда.

Източник: Eufunds.bg


  Зелен преход и зелени модели на работа
  „ Зеленият“ преход  ще предизвика много сериозни и дълбоки промени в...

Над 14 400 безработни и неактивни лица могат да започнат работа по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“ на ПРЧР
Над 14 400 безработни и неактивни български граждани могат да започнат работа по Компонент 3...

Четири нови процедури от НПВУ за земеделието
Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по четири...

Отворена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021
Втората  покана за набиране на проектни предложения по програма „ ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“...

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЪМ ВЪНШНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Програма „ Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.  има за задача  да осигури...

netService Начало /  / ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 Г. design: indigodesign