Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Съобщение относно процедура „Технологична модернизация“

На 01.07.2022 г. Министерство на иновациите и растежа /МИР/ обяви за обществено обсъждане първата процедура за „Технологична модернизация“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Публикуваните за обществено обсъждане проекти на документи по процедурата осигуряват на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения, които ще бъдат разгледани, поради което на този етап документацията не е във финален вариант.

Във връзка с факта, че в последните дни се наблюдава организиране на платени събития за излагане на предварителна информация по процедура „Технологична модернизация“, ГД ЕФК /МИР/ се разграничава от организирането и провеждането на този род събития и не носи отговорност за достоверността на изложената информация, която се разпространява.

След общественото обсъждане и съгласуване с Европейската комисия, Министерството ще открие официално процедурата до края на този месец и Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ /МИР/ ще организира информационна кампания за представяне на процедурата пред заинтересованите страни.

 

Източник: ОП Иновации и конкурентоспособност


  ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

netService Начало /  / Съобщение относно процедура „Технологична модернизация“ design: indigodesign