Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Утвърдена е Системата за управление и контрол на националния Плана за възстановяване и устойчивост

Заместник-министър председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев утърди Системата за управление и контрол на националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България. Тя е единна и приложима за всички участници в изпълнението на Плана. Изградена е с цел осигуряването и функционирането на предвидима, стабилна и гъвкава контролна среда и гарантира изпълнението на инвестициите и реформите при спазване на принципите на добро финансово управление.

Системата включва обща рамка за изпълнението на плана; детайлните правила и процедури за предоставянето на средствата от ПВУ на крайните получатели, финансовото управление и платежния процес, етапите в изпълнението и отчитането на инвестициите и реформите, исканията за плащане и докладване към ЕК, мерките за превенция на измама, конфликт на интереси и корупция, както и последващите корективни действия на национално равнище, както и тези за двойно финансиране, за одитна следа, включително информацията съгласно чл. 22, ал. 2, т. „г“ от Регламент 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, информация и публичност и други; образците на отчетните документи за изпълнение на инвестициите и реформите; контролните листове за ключовите процеси, които ще се реализират на всички равнища на изпълнение на инвестициите; организацията на участниците във връзка с въвеждането на информация в информационната система за Механизма.

 

Източник: Министерство на финансите


  ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес
  Българската банка за развитие подпомага компаниите в сектор „ Преработваща...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 Г.
Програма „ Образование“ 2021-2027 г. получи официално одобрение от Европейската комисия...

ДФЗ отваря прием по схемата за закупуване на доилна техника
Земеделските стопани могат да кандидатстват от 24 август 2022 г. до 16 септември 2022 г. за...

До 15 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Пчеларската програма за 2022 г.
Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.
Програма „ Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от...

netService Начало /  / Утвърдена е Системата за управление и контрол на националния Плана за възстановяване и устойчивост design: indigodesign