Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Заместник-министър Бурджев: Извървяхме дълъг път и сега имаме завършена Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за пери

Предложеният проект може да бъде внесен в ЕК

„Въпреки сложната политическа и икономическа ситуация екипът, ангажиран с подготовката на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури за периода (ПМДРА) 2021-2027 не е спирал своята интензивна работа. Беше извървян дълъг път, но в момента разполагаме със завършен вариант на ПМДРА, който е съобразен с новите европейски политики и стратегии, и който вариант преди да изпратим официално към ЕК, днес ще проведем  финално публично обсъждане по него“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев, по време на откриването на деветото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство  и аквакултури за следващия  програмен период на ЕС 2021 – 2027 г.

Участниците в Тематичната работна група предоставиха  мандат на Ръководителя на Управляващия орган на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. да внесе проекта на програма в Европейската комисия и да проведе преговорите за окончателно и одобряване.

„Общият бюджет на Програмата е 115 298 345 млн. евро или 225 500 504 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 698 млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 30 353 646 млн. евро или 30% от бюджета на ПМДРА 2021 – 2027 г.“, уточни заместник-министър Бурджев.

По Приоритет 1 „Насърчаване на устойчивото рибарство и на възстановяването и опазването на водните биологични ресурси“ са предвидени 38 820 436 евро БФП или 32 % от бюджета на ПМДРА 2021 – 2027 г.

По Приоритет 2 „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин се допринася за продоволствената сигурност в Съюза“ отделеният финансов ресурс е на стойност 49 467 674 евро БФП или  41% от бюджета на Програмата.

По Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ предвидените средства са в размер на 24 369 914 евро БФП или 20% от бюджета на ПМДРА 2021-2027 г.

По Приоритет 4 „Укрепване на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните“ са разпределени 1 510 571 евро БФП или 1% от бюджета на ПМДРА.

След официалното одобрение на ПМДРА 2021 – 2027 г. от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и от Министерския съвет, Програмата ще бъде изпратена официално на Европейската комисия.

 

Източник: Министерство на земеделието


  ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес
  Българската банка за развитие подпомага компаниите в сектор „ Преработваща...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 Г.
Програма „ Образование“ 2021-2027 г. получи официално одобрение от Европейската комисия...

ДФЗ отваря прием по схемата за закупуване на доилна техника
Земеделските стопани могат да кандидатстват от 24 август 2022 г. до 16 септември 2022 г. за...

До 15 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Пчеларската програма за 2022 г.
Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.
Програма „ Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от...

netService Начало /  / Заместник-министър Бурджев: Извървяхме дълъг път и сега имаме завършена Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за пери design: indigodesign