Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Заместник-министър Бурджев: Извървяхме дълъг път и сега имаме завършена Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за пери

Предложеният проект може да бъде внесен в ЕК

„Въпреки сложната политическа и икономическа ситуация екипът, ангажиран с подготовката на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури за периода (ПМДРА) 2021-2027 не е спирал своята интензивна работа. Беше извървян дълъг път, но в момента разполагаме със завършен вариант на ПМДРА, който е съобразен с новите европейски политики и стратегии, и който вариант преди да изпратим официално към ЕК, днес ще проведем  финално публично обсъждане по него“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев, по време на откриването на деветото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство  и аквакултури за следващия  програмен период на ЕС 2021 – 2027 г.

Участниците в Тематичната работна група предоставиха  мандат на Ръководителя на Управляващия орган на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. да внесе проекта на програма в Европейската комисия и да проведе преговорите за окончателно и одобряване.

„Общият бюджет на Програмата е 115 298 345 млн. евро или 225 500 504 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 698 млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 30 353 646 млн. евро или 30% от бюджета на ПМДРА 2021 – 2027 г.“, уточни заместник-министър Бурджев.

По Приоритет 1 „Насърчаване на устойчивото рибарство и на възстановяването и опазването на водните биологични ресурси“ са предвидени 38 820 436 евро БФП или 32 % от бюджета на ПМДРА 2021 – 2027 г.

По Приоритет 2 „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин се допринася за продоволствената сигурност в Съюза“ отделеният финансов ресурс е на стойност 49 467 674 евро БФП или  41% от бюджета на Програмата.

По Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ предвидените средства са в размер на 24 369 914 евро БФП или 20% от бюджета на ПМДРА 2021-2027 г.

По Приоритет 4 „Укрепване на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните“ са разпределени 1 510 571 евро БФП или 1% от бюджета на ПМДРА.

След официалното одобрение на ПМДРА 2021 – 2027 г. от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и от Министерския съвет, Програмата ще бъде изпратена официално на Европейската комисия.

 

Източник: Министерство на земеделието


  Зелен преход и зелени модели на работа
  „ Зеленият“ преход  ще предизвика много сериозни и дълбоки промени в...

Над 14 400 безработни и неактивни лица могат да започнат работа по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“ на ПРЧР
Над 14 400 безработни и неактивни български граждани могат да започнат работа по Компонент 3...

Четири нови процедури от НПВУ за земеделието
Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по четири...

Отворена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021
Втората  покана за набиране на проектни предложения по програма „ ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“...

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЪМ ВЪНШНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Програма „ Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.  има за задача  да осигури...

netService Начало /  / Заместник-министър Бурджев: Извървяхме дълъг път и сега имаме завършена Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за пери design: indigodesign