Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

500 000 души ще придобият дигитални умения по Националния план за възстановяване и устойчивост

„Очакваме до средата на 2026 г. 500 000 безработни и заети да придобият дигитални умения и поне 100 000 безработни и работещи да получат възможност за валидиране на дигитални умения. За целта ще бъде изградена виртуална платформа за обучение в електронна среда по проект на Министерството на труда и социалната политика, който ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост“. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков при откриването на международна конференция на тема „Устойчиво икономическо възстановяване с по-добра защита на правата на работещите: синдикални приоритети и политики“, организирана от КТ „Подкрепа“.

Проектът за повишаване на дигиталните умения е разработен както с цел преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията от Ковид-19, така и в отговор на предизвикателствата, свързани със засилващата се дигитализация на обществото и възникналите нови форми на заетост и нови бизнес модели. „Тези промени могат да доведат до увеличаване на безработицата в краткосрочен план, а създаването на нови качествени работни места може да отнеме време в зависимост от икономическите перспективи и наличието на квалифицирана работна ръка. Поради тази причина приоритет в работата ни е повишаването на квалификацията и преквалификацията на работната сила, особено на хората от уязвимите групи на пазара на труда“, каза министърът на труда и социалната политика. 

„Очакваме новите инструменти като Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмите от новия програмен период, финансирани от фондовете на ЕС, да подпомогнат страната бързо, но и устойчиво да се възстанови от последиците от пандемията“, каза още Георги Гьоков. Той обърна внимание, че акцент при изпълнението на мерките за стимулиране на икономическата активност ще бъде поставен и върху младежката заетост, а ресурсите ще бъдат насочени към постигане на високи равнища на заетост, справедлива социална закрила и квалифицирана работна сила, в унисон с нуждите на пазара на труда.

В изказването си министър Георги Гьоков подчерта, че системното участие на социалните партньори и други заинтересовани страни от гражданското общество е от съществено значение за успешното прилагане на новите инструменти и изпълнението на целите на политиката по заетостта. „Вярвам, че добрият социален диалог е свързващото звено, което сближава позициите на бизнеса и работната сила, и по този начин става гарант за правилното регулиране на трудовите отношения. Само с общи усилия бихме могли да гарантираме социалните права и достойните условия на труд и паралелно с това да осигурим устойчив и приобщаващ растеж“, заяви той.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика


  Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / 500 000 души ще придобият дигитални умения по Националния план за възстановяване и устойчивост design: indigodesign