Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

3SIIF прави първата си пряка инвестиция у нас

Инвестиционният фонд „Три морета“ придоби дялово участие в БМФ Порт Бургас - основен пристанищен оператор на пристанище Бургас, от Адванс Пропъртис ООД.

Инвестицията отговаря на целта на фонда за подобряване на свързаността в рамките на региона на Трите морета. Пристанище Бургас е важен инфраструктурен актив, свързващ региона с Централна Азия и Близкия изток, стратегически разположен на черноморското крайбрежие и е най-близкото пристанище на Европейския съюз до Босфора. Инвестицията ще засили интеграцията на ЕС чрез увеличаване на инфраструктурните възможности.

В допълнение на капиталовото си участие в БМФ Порт Бургас, фондът ще подкрепи дългосрочния растеж на пристанището със значителни последващи инвестиции за разширяване на капацитета и възможностите му. Тези инвестиции включват разширяване на съществуващите и изграждане на нови котвени стоянки, по-нататъшна модернизация на съоръженията и способност за обработка на нови видове товари. Ще бъдат създадени и нови промишлени производствени мощности в България и региона, като производителите и износителите ще се възползват от широкия спектър от дейности и отлични услуги на пристанището.

Инвестицията в БМФ Порт Бургас представлява първата пряка инвестиция на 3SIIF в България, като фондът вече има присъствие в страната чрез придобиването на мажоритарен дял в Enery, разработчик на възобновяеми енергийни източници в региона с проектен пайплайн от над 3GW за производство на енергия от възобновяеми източници.

 

Източник: Българска банка за развитие


  Публикувана е справката за заявените кадастрални имоти за 2022 г.
  Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) информира, че в Системата за електронни услуги...

От 1 юли организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
От 1 юли до 1 септември 2022 г. организации на производители на плодове и зеленчуци могат да...

От 1 юли стопаните с напълно и частично унищожена реколта от градушката в Садово кандидатстват за подпомагане
От 1 до 8 юли 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления по две схеми за подпомагане...

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания
  Държавен Фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5, 2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по...

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019
УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на...

netService Начало /  / 3SIIF прави първата си пряка инвестиция у нас design: indigodesign