Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Европейската комисия създава мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове

По програма „Цифрова Европа“ ЕК представи пред държавите – членки оценката на проектите по първата покана за  създаването на мрежа от „Европейски цифрови иновационни хъбове“ (ЕЦИХ), която ще покрие всички региони на Европа.

Програмата „Цифрова Европа“ е нова програма на ЕС за предоставяне на дигитални технологии и решения за бизнеса, гражданите и публичните администрации. Европейските иновационни хъбове ще подпомагат достъпа на фирмите и публичните организации до технологични експертни знания, експериментални съоръжения, изпитани и утвърдени технологии, специфични знания, услуги, добри практики, и др. ЕЦИХ ще работят в 5 приоритетни области:  високопроизводителни изчислителни технологии, изкуствен интелект (ИИ), киберсигурност, иновативни цифрови умения и широко използване на дигитални технологии в икономиката и обществото.

За територията на България са одобрени 4 (четири) проектни предложения, които ще бъдат съвместно финансирани от Програма „Цифрова Европа“ и от „Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

 На осем български проектни предложения, Европейската комисия е присъдила знак за качество „Печат за високи постижения“ (Seal of Excellence). Тези проекти също ще могат да кандидатстват за подкрепа чрез „Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. До края на юли Главната дирекция "Европейски  фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и растежа ще проведе срещи с всички отличени. 

ЕЦИХ са предназначени да изпълняват ролята на контактна точка на ЕК при подкрепата на изпълнението на специфични секторни политики, политики, насочени към предприятията (в това число МСП, дружества със средна пазарна капитализация, разрастващи се предприятия) и към публичния сектор.

 

Източник: ОП "Иновации и конкурентоспособност"


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / Европейската комисия създава мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове design: indigodesign