Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Европейската комисия създава мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове

По програма „Цифрова Европа“ ЕК представи пред държавите – членки оценката на проектите по първата покана за  създаването на мрежа от „Европейски цифрови иновационни хъбове“ (ЕЦИХ), която ще покрие всички региони на Европа.

Програмата „Цифрова Европа“ е нова програма на ЕС за предоставяне на дигитални технологии и решения за бизнеса, гражданите и публичните администрации. Европейските иновационни хъбове ще подпомагат достъпа на фирмите и публичните организации до технологични експертни знания, експериментални съоръжения, изпитани и утвърдени технологии, специфични знания, услуги, добри практики, и др. ЕЦИХ ще работят в 5 приоритетни области:  високопроизводителни изчислителни технологии, изкуствен интелект (ИИ), киберсигурност, иновативни цифрови умения и широко използване на дигитални технологии в икономиката и обществото.

За територията на България са одобрени 4 (четири) проектни предложения, които ще бъдат съвместно финансирани от Програма „Цифрова Европа“ и от „Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

 На осем български проектни предложения, Европейската комисия е присъдила знак за качество „Печат за високи постижения“ (Seal of Excellence). Тези проекти също ще могат да кандидатстват за подкрепа чрез „Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. До края на юли Главната дирекция "Европейски  фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и растежа ще проведе срещи с всички отличени. 

ЕЦИХ са предназначени да изпълняват ролята на контактна точка на ЕК при подкрепата на изпълнението на специфични секторни политики, политики, насочени към предприятията (в това число МСП, дружества със средна пазарна капитализация, разрастващи се предприятия) и към публичния сектор.

 

Източник: ОП "Иновации и конкурентоспособност"


  Публикувана е справката за заявените кадастрални имоти за 2022 г.
  Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) информира, че в Системата за електронни услуги...

От 1 юли организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
От 1 юли до 1 септември 2022 г. организации на производители на плодове и зеленчуци могат да...

От 1 юли стопаните с напълно и частично унищожена реколта от градушката в Садово кандидатстват за подпомагане
От 1 до 8 юли 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления по две схеми за подпомагане...

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания
  Държавен Фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5, 2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по...

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019
УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на...

netService Начало /  / Европейската комисия създава мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове design: indigodesign