Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Европейската комисия създава мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове

По програма „Цифрова Европа“ ЕК представи пред държавите – членки оценката на проектите по първата покана за  създаването на мрежа от „Европейски цифрови иновационни хъбове“ (ЕЦИХ), която ще покрие всички региони на Европа.

Програмата „Цифрова Европа“ е нова програма на ЕС за предоставяне на дигитални технологии и решения за бизнеса, гражданите и публичните администрации. Европейските иновационни хъбове ще подпомагат достъпа на фирмите и публичните организации до технологични експертни знания, експериментални съоръжения, изпитани и утвърдени технологии, специфични знания, услуги, добри практики, и др. ЕЦИХ ще работят в 5 приоритетни области:  високопроизводителни изчислителни технологии, изкуствен интелект (ИИ), киберсигурност, иновативни цифрови умения и широко използване на дигитални технологии в икономиката и обществото.

За територията на България са одобрени 4 (четири) проектни предложения, които ще бъдат съвместно финансирани от Програма „Цифрова Европа“ и от „Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

 На осем български проектни предложения, Европейската комисия е присъдила знак за качество „Печат за високи постижения“ (Seal of Excellence). Тези проекти също ще могат да кандидатстват за подкрепа чрез „Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. До края на юли Главната дирекция "Европейски  фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и растежа ще проведе срещи с всички отличени. 

ЕЦИХ са предназначени да изпълняват ролята на контактна точка на ЕК при подкрепата на изпълнението на специфични секторни политики, политики, насочени към предприятията (в това число МСП, дружества със средна пазарна капитализация, разрастващи се предприятия) и към публичния сектор.

 

Източник: ОП "Иновации и конкурентоспособност"


  Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)
Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „ Развитие на човешките...

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14
УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И...

Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
Срокът за кандидатстване по четирите процедури от т. нар. общински мерки от Програмата за развитие...

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Държавен фонд „ Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи техническата и...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  / Европейската комисия създава мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове design: indigodesign