Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността“

Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността“

    Допустими мерки:
1. Модернизация на терминали и пристанищни съоръжения за натоварване и претоварване, реконструкция на пристанища с национално значение;
2. Изграждане и реконструкция на гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии;
3. Изграждане и модернизация на железопътни връзки с летища, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации;
4. Развитие на жп възли, мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на инвестиционни проекти за развитие на гарови комплекси, жп възли и мултимодални връзки, включително за подготовката на проект за изграждане на градска железница в Пловдив.

Бюджет: Финансиране от ЕФРР в размер на 275 000 000 евро.


  Публикувана е справката за заявените кадастрални имоти за 2022 г.
  Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) информира, че в Системата за електронни услуги...

От 1 юли организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
От 1 юли до 1 септември 2022 г. организации на производители на плодове и зеленчуци могат да...

От 1 юли стопаните с напълно и частично унищожена реколта от градушката в Садово кандидатстват за подпомагане
От 1 до 8 юли 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления по две схеми за подпомагане...

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания
  Държавен Фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5, 2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по...

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019
УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на...

netService Начало /  /  /  / Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността“ design: indigodesign