Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Министър Иванов: Европейската комисия дава позитивна оценка на Стратегическият план на България

„Европейската комисия дава позитивна оценка на Стратегическият план на България и акцентира върху това, че той е базиран на факти за идентифициране на проблемите и на взетите решения, както и добре балансирания набор от интервенции, насочени към посрещане на многобройните потребности на селскостопанския сектор и селските райони в България." Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов пред медии. Той уточни, че страните трябва да използват всички възможности да укрепят устойчивостта на селскостопанския сектор в ЕС и да намалят зависимостта си от синтетичните торове и да увеличат производството на енергия от възобновяеми източници, без това да застрашава производството на храни и да трансформират производствения си капацитет в съответствие с по-устойчиви производствени методи.

Аграрният министър съобщи още, че комисията приветства усилията на България за подобряване на насочеността на подпомагането към малките и младите земеделски стопани, чрез налагане на таван на основното подпомагане на доходите за устойчивост, въвеждане на прогресивно намаляване на плащанията в райони с природни или специфични ограничения и активиране на схемата за плащания за малки земеделски стопани.

Необходимостта от определяне на национални цели в съответствие със стратегическите документи, които са пряко свързани със Зеления пакт, в това число и националните планове в областта на околната среда и климата е част от  коментарите на комисията в изпратено писмо, като референцията е към основно към Стратегията за биологичното разнообразие и   стратегията „От фермата до трапезата“.

 

Източник: Министерство на земеделието


  Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)
Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „ Развитие на човешките...

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14
УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И...

Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
Срокът за кандидатстване по четирите процедури от т. нар. общински мерки от Програмата за развитие...

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Държавен фонд „ Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи техническата и...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  / Министър Иванов: Европейската комисия дава позитивна оценка на Стратегическият план на България design: indigodesign