Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Министър Иванов: Европейската комисия дава позитивна оценка на Стратегическият план на България

„Европейската комисия дава позитивна оценка на Стратегическият план на България и акцентира върху това, че той е базиран на факти за идентифициране на проблемите и на взетите решения, както и добре балансирания набор от интервенции, насочени към посрещане на многобройните потребности на селскостопанския сектор и селските райони в България." Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов пред медии. Той уточни, че страните трябва да използват всички възможности да укрепят устойчивостта на селскостопанския сектор в ЕС и да намалят зависимостта си от синтетичните торове и да увеличат производството на енергия от възобновяеми източници, без това да застрашава производството на храни и да трансформират производствения си капацитет в съответствие с по-устойчиви производствени методи.

Аграрният министър съобщи още, че комисията приветства усилията на България за подобряване на насочеността на подпомагането към малките и младите земеделски стопани, чрез налагане на таван на основното подпомагане на доходите за устойчивост, въвеждане на прогресивно намаляване на плащанията в райони с природни или специфични ограничения и активиране на схемата за плащания за малки земеделски стопани.

Необходимостта от определяне на национални цели в съответствие със стратегическите документи, които са пряко свързани със Зеления пакт, в това число и националните планове в областта на околната среда и климата е част от  коментарите на комисията в изпратено писмо, като референцията е към основно към Стратегията за биологичното разнообразие и   стратегията „От фермата до трапезата“.

 

Източник: Министерство на земеделието


  Публикувана е справката за заявените кадастрални имоти за 2022 г.
  Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) информира, че в Системата за електронни услуги...

От 1 юли организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
От 1 юли до 1 септември 2022 г. организации на производители на плодове и зеленчуци могат да...

От 1 юли стопаните с напълно и частично унищожена реколта от градушката в Садово кандидатстват за подпомагане
От 1 до 8 юли 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления по две схеми за подпомагане...

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания
  Държавен Фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5, 2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по...

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019
УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на...

netService Начало /  / Министър Иванов: Европейската комисия дава позитивна оценка на Стратегическият план на България design: indigodesign