Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ ДИГИТАЛНО СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНА РУСЕ

Община Русе започва изпълнението на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Първа покана на Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“.

Стойността на проекта е  525 355,96 лв., а срокът за изпълнението му е 24 месеца.

За реализирането на проекта Община Русе ще си партнира с основните културни институции в града, а именно Регионален исторически музей – Русе, Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, Куклен театър – Русе, Общински културен институт „Художествена галерия“ – Русе, Държавна опера – Русе, Регионална библиотека  „Любен Каравелов“ – Русе, Възрожденско читалище „Зора 1866г.“, Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“. За обмен на добри практики към проекта е привлечен за участие и Националния музей в Лихтенщайн.

В рамките на проекта културните институти ще си сътрудничат за постигане на общата ни цел - опазване и подобряване условията за достъп до културно наследство чрез неговото дигитализиране и атрактивно представяне. За изпълнение на тази задача ще бъде създаден център за дигитализация. Акцентът на проекта ще бъде съхраняването и популяризирането на историята на гр. Русе, бурното развитие на града и оживеният културен живот през годините. Предвижда се да бъдат дигитализирани 30 000 единици, елементи на културно наследство, които към настоящия момент се съхраняват в архивите на Община Русе и партниращите културни институти, което прави достъпът до тях ограничен. Обект на дигитализация ще бъдат картички, снимки, документи, плакати, афиши, програми, статии, пиеси, картини, костюми и други културни и исторически артефакти. Всички дигитализирани културни единици ще бъдат достъпни за широката общественост на създадената платформа.

Проектът също ще допринесе за това българското културно наследство да постигне по-голямо участие в общоевропейския контекст на културен обмен, чрез предоставяне на достъп до културата и историята на региона.

 

Източник: eeagrants.bg


  Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреж
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и...

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени к
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти със социална и...

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанск
Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и...

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПО ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „МОДЕРН
Управляващият орган на Програма „ Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВ
Управляващият орган на Програма „ Развитие на регионите“ в МРРБ получи одобрение от...

netService Начало /  / СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ ДИГИТАЛНО СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНА РУСЕ design: indigodesign