Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД НА ОПТТИ ЗА 2021 Г. Е ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРЕНИЕ

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на Европа, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Преди това той е одобрен от Комитета за наблюдение на ОПТТИ.

Годишните и окончателният доклад за изпълнението на Оперативната програма, както и Резюметата за гражданите на тяхното съдържание, се оповестяват публично.

Сред основните финансови показатели на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. към края на 2021 г. можем да отличим следните:

  • договорените средства са в размер на 1 557 510 950 евро.
  • изплатените средства са в размер на 1 045 465 943 евро.
  • сертифицирани са  разходи в размер на 930 273 920 евро.

Проектите по програмата, изпълнявани от бенефициентите, бележат напредък през 2021 година:

  • стартираха  строителните дейности в  жп участъка между Оризово и Михайлово. Работи се по новото приемно здание на гара Оризово и по съществуващата гара Чирпан; изграждат се шумозащитни стени в населените места. В ход е строителството на четири надлеза в района на гарите Хан Аспарух, Нова Загора, Черноград и Айтос. През 2021 г. продължава изграждането на системите за сигнализация и телекомуникация  в участъка Пловдив - Бургас.
  • стартира изграждането на най-дългия двутръбен железопътен тунел на Балканите  с дължина 7 км. Той е част от 20 км жп участък Елин Пелин - Вакарел.
  • приключи строителството на горната част на 15 000-тонния мост при тунел „Железница“ на АМ „Струма“, лот 3.1.
  • въведен в експлоатация е 3,8 км участъкът от ул. „Житница“ до Горна Баня на Линия 3 на софийското метро. Изградени са 4 нови метростанции и жп спирка „Горна баня“ на жп линията София – Перник, която има функцията на транспортен хъб.
  • доставена е  драгата „Янтра“ – първият специализиран кораб, който дава възможност за ефективна и ефикасна поддръжка на корабоплавателния път. Специализираното оборудване се допълва от новопостроен понтон и доставен несамоходен шалан.

След одобрението на Годишния доклад за 2021 г. от страна на Европейската комисия, той също ще бъде публикуван на страницата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

 

Източник: eufunds.bg


  Публикувана е справката за заявените кадастрални имоти за 2022 г.
  Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) информира, че в Системата за електронни услуги...

От 1 юли организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
От 1 юли до 1 септември 2022 г. организации на производители на плодове и зеленчуци могат да...

От 1 юли стопаните с напълно и частично унищожена реколта от градушката в Садово кандидатстват за подпомагане
От 1 до 8 юли 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления по две схеми за подпомагане...

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания
  Държавен Фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5, 2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по...

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019
УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на...

netService Начало /  / ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД НА ОПТТИ ЗА 2021 Г. Е ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРЕНИЕ design: indigodesign