Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Одобрени са проектите по Малката грантова схема на програма "Правосъдие"

След извършена оценка и подбор Програмният оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Малка грантова схема.

Със своя заповед № ЛС-04-226/23.05.2022 г., ръководителят на Програмния оператор одобри за финансиране следните проекти по Резултат 3 „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“:

  1. Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ с кандидат „Фонд за превенция на престъпността – ИГА – Пазарджик“;
  2. Проект „Достъп до справедливост“ с кандидат Сдружение „Институт по социални дейности и практики“ ;
  3. Проект „Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга“ детска пътека“ при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ с кандидат Сдружение „Асоциация на прокурорите в България“ ;
  4. Проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица“ с кандидат Община Горна Оряховица.

Със своя заповед № ЛС-04-227/23.05.2022 г., ръководителят на Програмния оператор одобри за финансиране следните проекти по Резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“:

  1. Проект „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ с кандидат Сдружение „Съюз за България“ ;
  2. Проект „Информиране – Разследване – Защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)“ с кандидат „Камара на следователите в България“;
  3. Проект „Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“ с кандидат „Позитивни умения на личността в социума „П.У.Л.С“ ;
  4. Проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ с кандидат Сдружение с нестопанска цел „Евроклуб Жена“;
  5. Проект „Партньорство с кауза“ с кандидат Център „Динамика“ – Русе.

Източник: eeagrants.bg


  Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027)
Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „ Развитие на човешките...

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14
УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И...

Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
Срокът за кандидатстване по четирите процедури от т. нар. общински мерки от Програмата за развитие...

Приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Държавен фонд „ Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи техническата и...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.123 “РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ ОТ СВ
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

netService Начало /  / Одобрени са проектите по Малката грантова схема на програма "Правосъдие" design: indigodesign