Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Одобрени са проектите по Малката грантова схема на програма "Правосъдие"

След извършена оценка и подбор Програмният оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Малка грантова схема.

Със своя заповед № ЛС-04-226/23.05.2022 г., ръководителят на Програмния оператор одобри за финансиране следните проекти по Резултат 3 „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“:

  1. Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ с кандидат „Фонд за превенция на престъпността – ИГА – Пазарджик“;
  2. Проект „Достъп до справедливост“ с кандидат Сдружение „Институт по социални дейности и практики“ ;
  3. Проект „Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга“ детска пътека“ при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ с кандидат Сдружение „Асоциация на прокурорите в България“ ;
  4. Проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица“ с кандидат Община Горна Оряховица.

Със своя заповед № ЛС-04-227/23.05.2022 г., ръководителят на Програмния оператор одобри за финансиране следните проекти по Резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“:

  1. Проект „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ с кандидат Сдружение „Съюз за България“ ;
  2. Проект „Информиране – Разследване – Защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)“ с кандидат „Камара на следователите в България“;
  3. Проект „Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“ с кандидат „Позитивни умения на личността в социума „П.У.Л.С“ ;
  4. Проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ с кандидат Сдружение с нестопанска цел „Евроклуб Жена“;
  5. Проект „Партньорство с кауза“ с кандидат Център „Динамика“ – Русе.

Източник: eeagrants.bg


  МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ ОТ НПВУ
Стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „ Инвестиции в...

netService Начало /  / Одобрени са проектите по Малката грантова схема на програма "Правосъдие" design: indigodesign