Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Заместник-министър Момчил Неков: Критериите за подбор на проекти по подмярка 7.2 ще осигурят на общините равен старт при кандида

Критериите за подбор на проекти при предстоящия прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. ще бъдат обективни и ще осигурят равен старт на общините при кандидатстването“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков в онлайн включване в организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) регионална дискусия. В срещата участват кметове и председатели на общински съвети от Североизточен район за планиране, като тя се провежда днес в к.к. Албена.
По подмярка 7.2, която е част от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, ще се приемат проекти в четири направления, като е определен следният максимален бюджет за едно проектно предложение: 
-    за водоснабдяване – 1,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение;
-    за пътища - 1,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение;
-    за улици и тротоари – 1 млн. евро за максимален бюджет за проектно предложение;
-    подобряване на енергийна ефективност в общински сгради – 0,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение.
„Всички проекти трябва да бъдат изпълнени и платени до 2025 г. Очакваме да кандидатстват към 170 – 180 общини“, коментира заместник-министърът. Той допълни, че измененията в мярката трябва да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение и нотифицирани от Европейската комисия, а общините ще кандидатстват на конкурентен принцип. 
Във връзка с подготовката на стратегии от страна на общините за подхода ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г. Момчил Неков информира представителите на местната власт, че благодарение на Стратегическия план има възможност да бъде увеличен броят на местните инициативни групи от 64 на 100. Това е резултат от увеличеното на 60% национално съфинансиране по втори стълб в Стратегическия план.

 

Източник: Министерство на земеделието


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / Заместник-министър Момчил Неков: Критериите за подбор на проекти по подмярка 7.2 ще осигурят на общините равен старт при кандида design: indigodesign