Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Заместник-министър Момчил Неков: Критериите за подбор на проекти по подмярка 7.2 ще осигурят на общините равен старт при кандида

Критериите за подбор на проекти при предстоящия прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. ще бъдат обективни и ще осигурят равен старт на общините при кандидатстването“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков в онлайн включване в организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) регионална дискусия. В срещата участват кметове и председатели на общински съвети от Североизточен район за планиране, като тя се провежда днес в к.к. Албена.
По подмярка 7.2, която е част от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, ще се приемат проекти в четири направления, като е определен следният максимален бюджет за едно проектно предложение: 
-    за водоснабдяване – 1,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение;
-    за пътища - 1,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение;
-    за улици и тротоари – 1 млн. евро за максимален бюджет за проектно предложение;
-    подобряване на енергийна ефективност в общински сгради – 0,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение.
„Всички проекти трябва да бъдат изпълнени и платени до 2025 г. Очакваме да кандидатстват към 170 – 180 общини“, коментира заместник-министърът. Той допълни, че измененията в мярката трябва да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение и нотифицирани от Европейската комисия, а общините ще кандидатстват на конкурентен принцип. 
Във връзка с подготовката на стратегии от страна на общините за подхода ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г. Момчил Неков информира представителите на местната власт, че благодарение на Стратегическия план има възможност да бъде увеличен броят на местните инициативни групи от 64 на 100. Това е резултат от увеличеното на 60% национално съфинансиране по втори стълб в Стратегическия план.

 

Източник: Министерство на земеделието


  Публикувана е справката за заявените кадастрални имоти за 2022 г.
  Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) информира, че в Системата за електронни услуги...

От 1 юли организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
От 1 юли до 1 септември 2022 г. организации на производители на плодове и зеленчуци могат да...

От 1 юли стопаните с напълно и частично унищожена реколта от градушката в Садово кандидатстват за подпомагане
От 1 до 8 юли 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления по две схеми за подпомагане...

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания
  Държавен Фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5, 2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по...

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019
УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на...

netService Начало /  / Заместник-министър Момчил Неков: Критериите за подбор на проекти по подмярка 7.2 ще осигурят на общините равен старт при кандида design: indigodesign