Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ

На 12 май 2022 г. се проведе Петнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“.

По време на заседанието, КН на ОПДУ одобри Годишния доклад за изпълнение на програмата за 2021 г., изменение на Критерии за подбор на операции по Процедура BG05SFOP001-1.025 “Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3)” по ПО1 и изменение на Методиката за оценка на проектно предложение/ финансов план по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Членовете на Комитета бяха запознати подробно с напредъка в изпълнението на програмата, оценката на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България и Анализа на риска от загуба на средства и неизпълнение на индикатори по ОПДУ.

От началото на програмата до средата на май, тази година, по Оперативна програма „Добро управление” са отворени 66 процедури за кандидатстване на обща стойност 707,9 млн. лв. или 129,1 % от бюджета на програмата. Към 30 април договорените средства възлизат на 503,1 млн. лв. или 91,7% от финансовия план на програмата, стана ясно от представения напредък по програмата.

По традиция представители на бенефициентите направиха демонстрации в реално време на разработените по проектите системи и платформи. Този път това бяха МВР с Портала за електронни административни услуги на МВР и Агенция по вписванията с Търговския и Имотния регистър на https://www.registryagency.bg, които представиха как могат да се използват електронните услуги.

По време на демонстрациите се проведе импровизирано проучване, във връзка с използването на електронни подписи в лично качество, което установи, че едва 19% от аудиторията притежава собствени електронни подписи.

В заседанието взеха участие представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Всички документи, одобрени от КН на ОПДУ на 12 май, както и направените презентации ще бъдат публикувани в секцията на КН на ОПДУ на единния информационен портал на следния линк.

 

 

 

Източник: eufunds.bg


  МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ ОТ НПВУ
Стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „ Инвестиции в...

netService Начало /  / ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ design: indigodesign