Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

НАД 40 000 Е БРОЯТ НА ПОДПОМОГНАТИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014- 2020 Г.

Над 40 000 е броят на подпомогнатите микро, малки и средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. /ОПИК/ за преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата с COVID-19. Общата стойност на отпуснатата помощ е в размер на 813,4 млн. лв. Това стана ясно от отчетения напредък  по ОПИК представен от Управляващия орган на Програмата.

Още при настъпване на първите икономически последици от пандемията COVID-19, Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки за подпомагане на българския бизнес. В рамките на ОПИК бяха обявени редица процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под формата на оборотен капитал за МСП от почти всички сектори в страната. В резултат от предприетите действия са подпомогнати:

  • 23 578 микро и малки предприятия с размер на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ 191,5 млн. лв.;
  • 1 546 средни предприятия с размер на БФП 213 млн. лв;
  • над 4 500 малки предприятия с оборот над 500 000 лв. с размер на БФП около 235,3 млн. лв.;
  • 9 324 микро, малки и средни предприятия чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП) с размер на БФП 133,5 млн. лв.;
  • 720 предприятия от туристическия сектор с размер на БФП 11 млн. лв.;
  • 580 микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози с размер на БФП 29,1 млн. лв;
  • По програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса, чрез гаранции от Фонда на фондовете са отпуснати 404 кредита на стойност 174.7 млн. лв. Общо в рамките на гаранционния инструмент по Приоритетна ос 2, са отпуснати кредити на 598 предприятия на стойност 264 млн. лв. Програма „Възстановяване“ продължава, като се очаква целевият портфейл, вкл. средствата от Приоритетна ос 6, да достигне 680 млн. лева.

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. до този момент са обявени 19 процедури за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор и 22 процедури за директно предоставяне на БФП. Извършените плащания от началото на периода  са в размер на 2 205 млн. лева, включително 115 млн. лева за финансови инструменти.

Източник: www.eufunds.bg


  Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / НАД 40 000 Е БРОЯТ НА ПОДПОМОГНАТИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014- 2020 Г. design: indigodesign