Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Започна приемът по подмярка 6.3 за малки стопанства

Стартира приемът по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Чрез подмярката се цели:

 1. Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
 2. Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 3. Подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Допустими кандидати към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

 1. Са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
 2. Имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително.
 3. Са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 4. Са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 5. Са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
 6. Размерът на стопанството на кандидата се определя кумулативно с размера на стопанството на съпруг/съпруга

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро (29 337 лв.).

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро (19 558 лв.) – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро (9 779 лв.) - когато след извършена проверка Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Срокът за кандидатстване по процедурата е 02.03.2022 г. 

 

 


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / Започна приемът по подмярка 6.3 за малки стопанства design: indigodesign