Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

ДЕМОНСТРАЦИИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТЕНИ ПО ПРОЕКТИ СИСТЕМИ И ПЛАТФОРМИ

От началото на програмата до средата на ноември, тази година, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 64 процедури за кандидатстване на обща стойност 703 млн. лв. или 128,2 % от бюджета на програмата.

За пръв път по време на заседанието представители на бенефициентите по програмата направиха демонстрации в реално време на разработените по проектите системи и платформи.

България е петата страна в света и единствената в Европейския съюз, която предлага услугата издаване на електронен апостил на образователен документ“, отбеляза с г-жа Вержиния Цанкова, Главен секретар на Националения център за информация и документация. Беше направена демонстрация как за 5 минути може да се получи електронен апостил на образователни и удостоверителни документи (издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерство на образованието и неговите звена). Иновацията е направена благодарение свързването на всички документи, намиращи се регистрите за средно образование (от 2007 г.) и за висше образование (от 2012 г.), които са сканирани и се съхраняват в електронен вид. Процедурата е изцяло дигитализирана от подаването на заявката, през заплащането на услугата до получаването на заверените документи и е достъпна от 15 юни 2020 г. на  https://apostille.bg/. До момента са издадени над 2671 електронни апостила – както за заверка на образователни документи за кандидатстване на български граждани в чужди висши училища, така и за легализиране на дипломите на чужди граждани, завършили образованието си в България. Поставянето на електронния апостил е еднократно, за разлика от хартиената версия.

Г-н Дамян Войновски, Главен секретар, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) представи системата за електронни услуги на Автомобилна администрация https://rta.government.bg/e-services-web/login) и направи демонстрация в реално време на една от услугите-  издаването на карта за дигитални тахографи. За улеснение на шофьорите на товарни автомобили и автобуси е разработено приложение за мобилни телефони eFace Auth, което в комбинация с международен паспорт позволява електронна автентикация в системата за електронни услуги на Автомобилна администрация. Така липсата на електронен подпис вече не е проблем. Процесът е дигитализиран, с подаване на заявлението данните автоматично влизат в деловодната система на ИААА и се изпращат в картовия център за издаване на документи Цялата информация за лицето се извлича автоматично от системите на агенцията.

По проекта е надграден електронния регистър за техническа изправност на автомобилите, като е свързан с базите данни на МВР, НАП и Гаранционния фонд. Така, например, до преглед не се допуска кола, чийто собственик не е платил "Гражданска отговорност" или е спряна от движение. Разработена е система за електронна автентикация по време на теоретичните изпити за шофьорска книжка, по снимка и документ за самоличност и се прави сравнение със снимката, която е в МВР, като се прави автоматично лицево разпознаване, за да не се допуска явяване на изпит на други лица. Проектът включва и оборудването на инспекторските екипи на "Автомобилна администрация" с таблети, принтери и камери, което позволява в реално време да се проверява наличната информация за превозните средства, водачите и превозвачите в националните и европейските регистри. От всичките 84 административни услуги в агенцията, 64 са електронни.

„Реализацията на Портала за електронните услуги на НАП, както и изграждането на новите услуги беше „черешката на тортата“ в проекта“, сподели г-жа Малина Панайотова, директор на дирекция „Информационни системи и модериране на бизнес процесите“, НАП. Но основната част от проекта е в цялостното преразглеждане на стратегията и методологията на начина на предоставяне на информация от основните системи на НАП към портала и вътрешно между системите. Платформа на НАП е създадена през 1998 г. и към момента има над 80 информационни системи и над 140 електронни услуги. Осигуряването на универсална интеграция и сервиз ориентирана архитектура (SOA), е от ключово значение за предоставянето на модерен портал с множество функционалности, които клиентите сами да управляват.  Услугите са групирани по категории, които се визуализират още преди логване в системата и дават информация как могат да бъдат достъпени (КАП, ПИК, е-Автентикация). Формуляра, който се подава автоматично през портала на НАП се зарежда директно в информационните системи, а не се обработва ръчно. Г-жа Панайотова направи демонстрация в реално време на функционалностите по подаване на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица № 1479, на раздела за персонализиране „Моите услуги“, на раздела „Плащане и изчисляване“, който предоставя справи за задълженията, и възможностите предоставяни от виртуалния ПОС на НАП. Системата прави възможно асоциирането с физическо лице, а не с конкретния му електронен подпис. Лицата могат да упълномощават счетоводител или счетоводна къща, която да заявява услуги от тяхно име. До момента има над 23 771 130 регистрирани 

Ползите от хоризонталната система за еАвтентикация са огромни. Тя автентикира лицето и предоставя атестат на съответната система на администрацията. С една интеграция, на която и да е система на държавна администрация със системата за еАвтентикация съответно могат да се автентикират гражданите със всички нормативно определени средства за идентификация. Над 1 700 000 са се автентикирали през тази система, а интеграция има в системата на НАП, на МВР и др.

Към момента в Системата за сигурно електронно връчване са регистрирани 154 770 потребители, като 137 964 от тях са физически лица, а 1 670 са административни органи, от които 300 общински и районни администрации. Обменените съобщения чрез системата са общо 1 346 208, като в последните 30 дни са 90 106.

Порталът за електронни плащания, който е факт от преди два месеца има пик на заявки за включване. Това е един централен виртуален ПОС терминал в държавата и една банкова сметка и когато се заявява задължение, което е възникнало в администрация, не се дължат преводни и допълнителни такси на банки или други платежни институции. Регистрирани до момента са 56 187 броя задължения, извършени са над 50 000 бр. транзакции на стойност над 1 000 000,00 млн. лв.

Системата за справочна и удостоверителна информация (Regix) с която администрациите могат да заявяват и получават информация, като вътрешно електронни административни услуги. С нея се минимизират изискваните от гражданите и бизнеса документи. Общ брой заявки 137 330 401, като администрацията първенец е Агенция пътна инфраструктура.

Г-н Минев направи демонстрация в реално време, като попълни заявление отпускане на еднократна помощ за ученици записани в осми клас в egov.bg

Повече за това как да контактуваме с администрацията дистанционно може да видите във филмчето на Натисни F1.

Източник: Единен информационен портал

 

 


  ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

МИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Министерство на иновациите и растежа  ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

Адаптирана работна среда
Управляващият орган на Програма „ Развитие на човешките ресурси“ отваря за...

netService Начало /  / ДЕМОНСТРАЦИИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТЕНИ ПО ПРОЕКТИ СИСТЕМИ И ПЛАТФОРМИ design: indigodesign