Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Нидерландски фирми проявяват интерес към инвестиции в земеделския сектор у нас

Нидерландски компании проявяват интерес към инвестиции в земеделския отрасъл у нас. Това стана ясно по време на участието на заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги Събев в уебинар за българските сектори „Плодове“ и „Зеленчуци“. Форумът се организира от  посолството на Кралство Нидерландия в Република България, в дискусията се включи и посланикът на Нидерландия в страната ни Н. Пр. Симон ван дер Бург.

„За нас възможностите за партньорство с нидерландския бизнес са от важно значение и ние сме отворени към разговори за развитието му. Страната ни произвежда висококачествени продукти, както в секторите на плодовете и зеленчуците, така и храни, и вино, в които е най-добре заинтересованите да се уверят на място” допълни още Събев.

Във връзка със зеленчукопроизводството, заместник-министър Събев посочи, че то предоставя алтернатива и възможности за по-малки семейни ферми, които нямат достатъчно средства и земя, за да получат добра възвръщаемост и рентабилност на единица площ, което през последните години спомогна за възстановяване на интереса към това производство.

В периода 2023-2027 г. подкрепата за директни плащания ще продължи чрез изпълнението на Стратегическия план на ОСП, съобщи заместник-министър Събев. Той допълни, че интервенциите, които заместват досега прилаганите схеми, са разработени в съответствие с приоритетите и нуждите от финансиране на отделните сектори в селското стопанство, определени на базата на изготвения SWOT анализ.

Заместник-министърът каза още, че българските производители на плодове и зеленчуци ще продължат да бъдат приоритет в бъдещата ОСП. Планира се и реализиране на интервенция, която има за цел подпомагане на най-малките производители на плодове и зеленчуци, разположени в планинските райони.

 Източник: Министерство на земеделието, храните и горите


  ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА ЗА МЕРКИ МЕРКИ НА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ИНОВАЦИИ И МСП
Иновация Норвегия, програмен оператор по програма Развитие на бизнеса, иновации и МСП, обяви малка...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.108 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ” ОТ СВОМР НА М
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „ Морско дело и рибарство“...

Популяризиране производството на вина по Националната програма за лозаро-винарския сектор
Популяризирането на системата за качество при производството на вина със Защитено географско...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.119 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО Т
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „ Морско дело и рибарство“...

УС на ДФЗ увеличи помощта de minimis за тютюнопроизводители на 564 000 лева
  Управителният съвет на Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) взе решение за...

netService Начало /  / Нидерландски фирми проявяват интерес към инвестиции в земеделския сектор у нас design: indigodesign