Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Програма "Възстановяване"

9 банки са заявили интерес към новия ресурс на Фонда на фондовете по Програма "Възстановяване“, съобщиха от Министерството на финансите.

Общите допълнителни средства, които Фондът на фондовете ще предостави за гаранционен лимит, възлизат на 96 милиона и 170 хил. лева.

Програма „Възстановяване“ дава възможност на компаниите да продължат да се развиват въпреки трудностите заради пандемията от Сovid-19.

Фондът на фондовете ще поеме до 50% от кредитния риск на банките-партньори, който произтича от създадения от всяка от тях портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия с покритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален кредит.

Компаниите, които кандидатстват, трябва да имат минимум 3-годишна история. Те имат възможност за получаване на финансиране до три милиона лева, но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020-а- според това коя от годините е по-благоприятна, или до лимита, определен по „де минимис“.

Създадена е възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период и за разсрочване на плащането по главницата до 84 месеца.


  ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА ЗА МЕРКИ МЕРКИ НА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ИНОВАЦИИ И МСП
Иновация Норвегия, програмен оператор по програма Развитие на бизнеса, иновации и МСП, обяви малка...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.108 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ” ОТ СВОМР НА М
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „ Морско дело и рибарство“...

Популяризиране производството на вина по Националната програма за лозаро-винарския сектор
Популяризирането на системата за качество при производството на вина със Защитено географско...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.119 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО Т
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „ Морско дело и рибарство“...

УС на ДФЗ увеличи помощта de minimis за тютюнопроизводители на 564 000 лева
  Управителният съвет на Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) взе решение за...

netService Начало /  / Програма "Възстановяване" design: indigodesign