Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. по-добро използване на факторите за производство;
  2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. 4. подобряване опазването на околната среда;
  5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или;

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или;

в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или;

г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или;

д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или;

е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или;

ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или;

з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или;

и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или;

й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 25.02.2022 г. 


  ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. СЕ ОТВАРЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЪМ ВЪНШНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Програма „ Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.  има за задача  да осигури...

ПРОЦЕДУРИ ЗА БЛИЗО 2 МЛРД. ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г.
Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „ Развитие...

Индикативният график до края на юни за Кампания 2022
Държавен фонд „ Земеделие“ (ДФЗ) обяви Индикативния график за плащанията към...

Нови възможности по ПРЧР в новия програмен период 2021-2027 г.
Общо 296 проектни предложения са одобрени по мерки на Програма „ Развитие на човешките...

От 8 март започват приемите по извънредната мярка 22 от ПРСР заради войната в Украйна
На 8 март 2023 г. започва приемът на документи за подпомагане по извънредната мярка 22 „...

netService Начало /  / Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти design: indigodesign