Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Развитие на човешките ресурсиПрограма за морско дело и рибарство 2014-2020Региони в растежОколна средаТранспорт и транспортна инфраструктураДобро управлениеНаука и образование за интелигентен растежenglish versionbulgarian version
 

Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. по-добро използване на факторите за производство;
  2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. 4. подобряване опазването на околната среда;
  5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или;

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или;

в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или;

г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или;

д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или;

е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или;

ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или;

з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или;

и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или;

й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 25.02.2022 г. 


  Над 617 млн. лв. са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост за енергийно обновяване на сгради
В изготвения от българското правителство Национален план за възстановяване и устойчивост са...

ДЕМОНСТРАЦИИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТЕНИ ПО ПРОЕКТИ СИСТЕМИ И ПЛАТФОРМИ
От началото на програмата до средата на ноември, тази година, по Оперативна програма „ Добро...

От 4 януари се отваря приемът по Пчеларската програма за 2022 г.
На 4 януари Държавен фонд „ Земеделие” (ДФЗ) отваря приема за 2022 г. по Националната...

Министерството на туризма предоставя безвъзмездна помощ на предприятия от сектор туризъм
Министерството на туризма утвърди Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на...

Следващата седмица ще започне приемът за „Стартова помощ за млади земеделски производители“
До 25 ноември 2021 г. ще се открие приемът за проектни предложения по подмярка 6.1 „ Стартова...

netService Начало /  / Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти design: indigodesign