Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Евродепутатите одобриха програмата Творческа Европа на ЕС за подкрепа на културата.

„Творческа Европа” е рамкова програма за подкрепа на културния и аудиовизуалния сектор. Тя подпомага проекти в областта на кино, култура, телевизия, музика и литература. На 19.05.2021 евродепутатите приеха програмата, която е най-големия финансов ангажимент на ЕС в тази сфера. Бюджетът е 2,5 милиарда евро. Най-големият дял от програмата „Творческа Европа“  е предназначено за направлението „МЕДИА“, което подкрепя развитието, популяризирането и разпространението на европейски филми и аудиовизуални произведения в Европа и извън нея. Направлението „КУЛТУРА” подкрепя трансгранични културни и творчески проекти. По третото направление подкрепата ще бъде насочена и към сектора на медиите, чрез насърчаване на медийната грамотност, плурализма, свободата на печата и качествената журналистика.


  120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро подмярка 4.2
Държавен фонд „ Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-1.027 „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОД
Дирекция „ Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско...

От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
  От 21 август (понеделник) до 02 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват...

Интервенциите в лозаро-винарския сектор
Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в...

Одобриха се основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за...

netService Начало /  / Евродепутатите одобриха програмата Творческа Европа на ЕС за подкрепа на културата. design: indigodesign