Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове помощ

 • Фасада БГ Поликарбонатни фасади, фасади от поликарбонат,фасада, фасади, топлоизолация, ремонт на фасади, поликарбонат, фасадни панели, пол ...

 • Нови интернет страници помощ

 • Максофт- рекламни материали и сувенири Аптечки

 • Най-актуални страници помощ

 • Колекция Round. Производител Point1920, Испания. Колекция Round, Point

 • Рекламни аптечки за първапомощ Аптечки

 • Модерни италиански мебели за дневна - дивани, скринове, холни маси, кресла, лежанки, холни композиции и др. МОДЕРНИ

 • Европроекти и консултански услуги

  Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

  От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

  Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години.

  Подмярка 6.3 предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.

  Източник: http://www.dfz.bg