Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Развитие на човешките ресурсиПрограма за морско дело и рибарство 2014-2020Региони в растежОколна средаТранспорт и транспортна инфраструктураДобро управлениеНаука и образование за интелигентен растежenglish versionbulgarian version
 

Първи прием по процедура "Насърчаване на предприемачеството", ОПИК 2014-2020

Изключително атрактивната схема за създаване и развитие на нови предприятия - "Насърчаване на предприемачеството", съгласно първия обявен прием, събра общо 822 проекта, позиционирани по следния начин в регионите за планиране:

 • Северен централен - 53 бр.; 
 • Северозападен - 244 бр.;
 • Североизточен - 87 бр.;
 • Югоизточен - 52 бр.;
 • Югозападен - 271 бр.;
 • Южен централен - 115 бр.

Разпределението на проектите по икономически сектори е следното:

 • М72 "Научноизследователска и развойна дейност" - 15%;
 • J63 "Информационни услуги" - 9%;
 • J59 "Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" - 15%;
 • J62 "Дейности в областта на информационните технологии" - 17%;
 • J58 "Издателска дейност" - 10%;
 • С28 "Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение" - 8%;
 • С27 "Производство на електрически съоържения" -5%;
 • С20 "Производство на химични продукти" - 5 %;
 • С26 "Производство на компютърна и комуникационна техника, елекронни и оптични продукти" - 5%;
 • С13 "Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло" - 6%;
 • Други - 5%.

Източник: Министерство на икономиката


  Стартират приеми на още мерки и подмерки от ПРСР през 2021 г.
Държавен фонд земеделие оповести, че до края на годината ще стартират още 8 мерки и подмерки от...

Стартират приеми на още мерки и подмерки от ПРСР през 2021 г.
Държавен фонд земеделие оповести, че до края на годината ще стартират още 8 мерки и подмерки от...

Схема за предоставяне на безвъзмездни средства за туроператори и турагенти
На 08.02.2021 г. започна приема на проектни предложения по схемата за предоставяне на безвъзмездна...

Схема за предоставяне на безвъзмездни средства за туроператори и турагенти
На 08.02.2021 г. започна приема на проектни предложения по схемата за предоставяне на безвъзмездна...

НАП плати над 31 млн. лева по програмата за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП
Близо над 30% от фирмите кандидаствали по програмата за „ Подкрепа чрез оборотен капитал за...

netService Начало /  / Първи прием по процедура "Насърчаване на предприемачеството", ОПИК 2014-2020 design: indigodesign