Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове данни

Нови интернет страници данни

 • ЛогосТрейд- изолационни плоскости, XPS первази, пана за таван Технически данни на подложка SELITBLOC 1.5mm GripTec

 • Най-актуални страници данни

 • Проверете какви данни са изтекли за вас от НАП

 • Технически данни на подложка SELITBLOC 1.5mm GripTec  » ...

 • Европроекти и консултански услуги

  Мярка 3.2 Събиране на данни

  Мярката финансира инвестиции в национални, транснационални и поднационални многогодишни програми за вземане на проби, при условие че се отнасят за запаси, обхванати от ОПОР; участие на представители на държавите членки и на регионалните органи в регионални срещи за координация, заседания на регионални организации за управление на рибарството, в които Съюзът е договаряща страна или наблюдател, или заседания на международни органи, отговарящи за предоставянето на научни становища; научни изследвания в открити води; подобряване на системите за събиране и за управление на данни и извършване на пилотни проучвания с цел подобряване на съществуващите системи за събиране и управление на данни.

  Бенефициенти: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

  Финансови условия: Максимален процент на безвъзмездната финансова помощ - 100%.