Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове продуктите

Нови интернет страници продуктите

 • ЛогосТрейд- изолационни плоскости, XPS первази, пана за таван Каталог

 • Най-актуални страници продуктите

 • Бои и лакове "BERLING" Бои и лакове

 • Каталог на продуктите за 2014 година Каталог

 • Съхранение на химични продукти Продукти

 • Европроекти и консултански услуги

  Мярка 1.7 Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

  Мярката финансира инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения улов; иновативни инвестиции на барда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

  Бенефициенти: лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство; физически лица.

  Финансови условия: Максимален процент на безвъзмездната финансова помощ - 50%. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение - 200 000 лв.