Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове –

Най-актуални страници –

  • Майски празници в Лондон 02.05.2020г.  » ...

  • Великден в Лондон 15.04.2020г.  » ...

  • Магистрати отказаха да заличат кандидат за кмет във Врачанско

  • Европроекти и консултански услуги

    Административни промени улесняват изпълнението на ОП "Конкурентоспособност"

    Правителството прие промени в устройствените правилници на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, касаещи функциите им на Управляващ орган и Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съобщиха от пресслужбата на Кабинета.

    С промените ще се премахне дублирането на функции в двете администрации и ще се скъси процесът „оценка на проектно предложение – подписване на договор – мониторинг и верификация на изпълнението му – плащане”, което ще доведе до ускоряване на цялата процедура по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.