Йотов Консулт - вашият Европейски партньор

Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Оперативни програми

Програма за развитие на селските райониИновации и Конкурентоспособност Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 годинаПрограма за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г.Програма за развитие на регионите 2021-2027Околна средаПрограма за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027г.Добро управлениеПрограма „Образование“ за програмен период 2021-2027Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 годинаenglish versionbulgarian version
 

Покана за проекти за обучение по предприемачество

Обявена е покана за представяне на предложения за обучение по предприемачество.

Цел

Настоящата покана цели да подкрепи прилагането на принцип I от "Small Business Act" и програмата от Осло за обучение по предприемачество в Европа. "Small Business Act" насърчава иновативната и предприемаческа нагласа сред младите хора чрез включването на предприемачеството като основно умение в учебните планове и осигуряването на правилното му отразяване в учебния процес.

Целта на настоящата покана е да се насърчат проекти с висока добавена стойност на европейско равнище, посветени на обучението по предприемачество. Действията ще бъдат насочени към преподаватели и млади хора в основното, средното и висшето образование.

Допустими кандидати


Приемат се заявления от юридически лица, установени в държави-членки на ЕС, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия, Черна гора, Турция, Албания, Израел и Сърбия.

Кандидатите трябва да развиват дейност в транснационален консорциум с партньорски организации от поне две други държави. Допълнителни условия са:

1. партньорите на водещата организация да отговарят на същите критерии за право на участие като кандидатите; кандидатът трябва да е координатор на проекта,
2. кандидатите да бъдат юридически лица,
3. кандидатите да отговарят на следното определение: субект на публичното или частното право, чиято основна дейност е в областта на обучението по предприемачество. Те могат да включват:

— публичната администрация на всички равнища,
— национални, регионални и местни органи,
— образователните институции (основни и средни училища, професионални училища, университети и т.н.),
— НПО, асоциациите и фондациите, които развиват дейност в съответните области,
— организациите и институциите, предоставящи услуги в областите на образованието и обучението (публични и частни),
— търговско-промишлените палати и други подобни организации,
— бизнес сдруженията и мрежите за подкрепа на бизнеса.

4. дружествата да са учредени и регистрирани съгласно закона. Ако дадена структура или организация не е формално учредена, трябва да бъде посочено физическо лице, което да поеме правна отговорност.

Допустими дейности


Подкрепа ще получат проекти, с една от следните цели :

Обособена позиция 1:

а) създаване на общоевропейски модели за учители в основните и средни училища в подкрепа на развитието на техните умения и методи за прилагане на знанията по предприемачество към различни учебни предмети,
б) разработване, организиране и осъществяване на общоевропейски образователни/обучителни работни семинари за преподаватели по предприемачество във висши учебни заведения.

Обособена позиция 2:

Създаване на европейска онлайн платформа за преподаватели/обучители, която да позволи трансграничния обмен на добри практики, методи и учебни материали в областта на обучението по предприемачество.

Обособена позиция 3:

Разработване и изпитване на обща европейска рамка от инструменти и показатели за оценяване на предприемаческата нагласа, подход и умения, придобити от учащите, взели участие в обучението по предприемачество.

Планираната начална дата на проектите е 1 ноември 2012 г.

Максимална продължителност на действието:

- обособена позиция 1: 36 месеца,
- обособена позиция 2: 24 месеца,
- обособена позиция 3: 18 месеца.

Бюджет:

Максималният бюджет, предвиден за дейността, е приблизително 2 450 000 евро.

Ориентировъчният брой проекти, които ще получат подкрепа, е между четири и осем в зависимост от мащаба и качеството на получените предложения.

По-конкретно:

- по "Обособена позиция 1" ще бъдат подкрепени не повече от четири проекта,
- по "Обособена позиция 2" ще бъдат подкрепени не повече от два проекта,
- по "Обособена позиция 3" ще бъдат подкрепени не повече от два проекта.

Максималният процент на съфинансиране от ЕС на допустимите разходи е до 60%. Максималното съфинансиране от ЕС — таван за отделните проекти е:

- за "Обособена позиция 1" до 500 000 евро,
- за "Обособена позиция 2" до 400 000 евро,
- за "Обособена позиция 3" до 250 000 евро.

Краен срок: 16 април 2012 г.


  Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейн
Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет...

Започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македон
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и...

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. ПОДКРЕПЯ ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА С БЛИЗО 45 МЛН. ЛВ.
Управляващият орган на Програма „ Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури...

МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „...

МИР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ"
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА  процедура чрез подбор на проектни...

netService Начало /  / Покана за проекти за обучение по предприемачество design: indigodesign