проекти | Йотов консулт

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Изпълнение на успешни проекти, разработени от Йотов консулт

Представяме ви някои от нашите спечелените проекти към Агенция за хора с увреждания, които се изпълняват в момента:

 • Проект: „Производство на закуски от квалифицирано лице с увреждания” - Андриана Найденова получава 15 000 лв безвъзмездни средства, с които си открива фирма, извършва ремонт на наетото помещение, закупува необходимото оборудване и стоки за стартиране на дейността по производство на закуски.
 • Проект: „Развитие на работилница за артистични дрехи и аксесоари на лице с увреждане” – кандидата е „Донарт” ЕООД, която с получените средства ще разшири дейността си, като закупи професионални шевни машини и оборудване.
 • Проект: „Производството на екологично чист продукт- мармалад като алтернатива за развитие на самостоятелен бизнес” - Даниела Янакиева спечели 15 000 лв, за да открие своя собствена фирма, с която да си осигури стабилни доходи като открие собствена работилница за производство на шипков мармалад от екологично чиста продукция по стара българска рецепта. Със спечелените средства си сменя дограмата на помещението, закупува оборудване и си осигурява стартов оборотен капитал.
 • Проект: „Развитие на нова стопанска дейност в утвърден обект за хранене” на ЕТ „Валентино- ВМС-Валентин Митов”. Цялостен ремонт на заведението и покупка на оборудване и обзавеждане са дейностите, които извършва кандидата със получените 15 000 лв.

 • Преработвателите на селскостопански продукти ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до края на тази година
  До края на 2017 г. се очаква да бъде обявен приемът на проекти по подмярка 4.2. „ Инвестиции...

  Подобряване техническото състояние на общинските язовири с безвъзмездни средства
  Главна дирекция „ Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна...

  Експерти на Йотов Консулт присъстваха на дебата за Общата селскостопанската политика
  Експерти на Йотов Консулт присъстваха на дебата за Общата селскостопанската политика на ЕС след...

  Безвъзмездна помощ за рибарите
  Рибарите от крайбрежието на Черно море и на р. Дунав могат да кандидатстват за безвъзмездни...

  Одобрен проект на Йотов Консулт по процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"
  Проект на Йотов Консулт е сред първите 10 одобрени проекти по процедура "Транснационални и дунавски...