Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове помещения

Най-актуални страници помещения

 • Поликарбонат 10мм Поликарбонат 10мм

 • Солени глоби грозят собствениците на бивша печатница

 • Вентилация на офис и бизнес център, Поръчай вентилация на административни сгради, Вентилация на офис и бизнес център

 • Европроекти и консултански услуги

  Йотов Консулт І ТПКИ Иван Ненов

   

  Проектът „Преустройство на санитарните помещения и подобряване на енергийната ефективност в производствените и административни помещения - създаване на по-добри условия за работа на хора с увреждания”, реализиран от ТПКИ "Иван Ненов", гр.Враца с обща стойност от 32 498.22лв беше одобрен от финансиращата институция – Агенцията за хора с увреждания. Първият транш от финансовите средства в размер на 9 259,00лв. вече беше усвоен от бенефициента.

  С реализацията на проектното предложение се предвижда ремонт на санитарно хигиенните помещения. В санитарните помещения в административната сграда на ул. „Климент Охридски” №1 ще се извърши подмяна на дограмата, монтаж на нови мивки и смесители, бойлери, моноблок, направа на мазилка, направа на ВиК инсталация, направа на ел.инсталация и подмяна на осветителните тела с луминисцентни, лепене на фаянсови плочки и теракота, монтаж на окачен таван.

  При реализирането на конкурсното предложение ще се заложи на следните общи и специфични цели:

  1.Създаване на условия, отговарящи на санитарно хигиенните изисквания в санитарните помещения, с цел постигане на по-добра здравна култура сред работниците и свеждане до минимум на рисковете за тяхното здраве.

  2. Създаване на по-добри условия за работа и енергийна ефективност чрез подмяна на дограмата и подовите покрития, с цел поддържане на подходяща температура в помещенията и служейки като добър изолатор на шума от външната среда.

  3. Подобряване на социалната среда за работа и създаване на оптимални условия за работа в екип

  Ние сме лидери при изготвянето на проекти в социалната сфера – доверете ни се!