мярка І ПРСР І животновъди

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

През следващата година ще стартира нова мярка по ПРСР за животновъдите

През следващата година се очаква да стартира прием на заявления по новата мярка - 215 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., по която ще се изплащат компенсаторни плащания за хуманно отглеждане на животни. Тази мярка ще е още един инструмент за подпомагане на животновъдния сектор в страната. Това  съобщи заместник – министърът на земеделието и храните Светлана Боянова по време на среща – дискусия със земеделски производители от община Белене. В срещата взеха участие народният представител и член на комисията по земеделие в парламента Христина Янчева, областният управител на област Плевен Иван Новкиришки, кметът на община Белене Петър Дулев, представители на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.
Зам.-министър Боянова призова животновъдите от община Белене да се възползват максимално от финансовия ресурс за модернизиране на млечните ферми от втора и трета категория по т.нар. „гарантирани бюджети” по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Предстои нов прием на заявления по тази мярка, обясни Боянова. Тя припомни, че Държавен фонд „Земеделие” ще отпуска кредит с преференциална лихва на животновъдите, за да могат да реализират инвестициите си. 
Министерството на земеделието и храните поиска преразпределение на 304 млн. евро по ПРСР, като 142 млн. от тях ще бъдат насочени към мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Ако получим одобрение на поисканата промяна в програмата, до края на годината вероятно ще има нов прием на проекти, каза още зам.-министър Боянова.   
През следващата година се очаква да стартира и друга нова мярка по ПРСР – 125, по която ще се финансират проекти за изграждане на хидромелиоративни съоръжения. Бюджетът по мярката е в размер на 90 млн. евро.
Пред участниците в дискусията зам.-министър Боянова очерта българската позиция и в дебата по Общата селскостопанска политика на Европейския съюз – запазване на бюджета за земеделие през следващия програмен период, справедливо разпределение на субсидиите, както на ниво държави – членки, така и на ниво сектори в самите държави. През септември се очакват първите законодателни актове на Европейската комисия по ОСП за програмния период 2014 – 2020 г., с което ще се постави началото на същинския дебат, обяви Боянова. Тя призова още веднъж земеделските производители от община Белене да са активни и да участват в изработването на националната позиция по най-дискутираните теми – „малко стопанство”, „активен фермер”, „млад фермер” и др.
Работи се активно по въвеждане на система за предварително очертаване на площите след доброволно споразумение за ползване, обясни зам.-министър Боянова. Тя призова земеделските производители да сключват доброволни споразумения по масиви.
Заместник-министър Боянова присъства на официалното откриване на модернизиран площад в село Кулина вода, община Белене, който е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

 

 


Финансиране за проекти в областта на изкуството и културата
Програма „ Социално ангажирани изкуства 2019” на Национален фонд „ Култура”...

Одобрен проект "Инвестиции в рибовъдна ферма за шаран, толстолоб и бял амур"
Експертите на "Йотов Консулт" изготвиха одобрен проект за финансиране по процедура "Продуктивни...

Стартира прием по новата мярка за инвестиции от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-
От 17 юни до 27 юни 2019 г. се отваря първият прием по новата мярка „ Инвестиции в...

Одобрени проекти "Предприемачество" - втори краен срок
Управляващият орган на ОП Иновации и конкурентоспособност публикува Списък на предложените за...

Финансиране за производителите на плодове и зеленчуци
Ресурс от 5, 5 милиона лева за 2019 година ще могат да използват земеделските производители по нова...